12 maart 2024

Schilderijschenners strenger straffen

“Als dit zo doorgaat, moeten musea binnenkort nét zo zwaar beveiligd worden als de Tweede Kamer, Schiphol of gevangenissen. Dat kan echt niet. Het is toch werkelijk ongelooflijk dat een museumdirecteur niets wil zeggen over het besmeuren of kapot maken van kunstwerken uit angst om ook zelf doelwit te worden van dit soort klimaatfanatici.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer. Gisteren sprak de rechter uit dat de daders van de aanval op het beroemde schilderij ‘Het Meisje met de Parel’ niet gestraft worden om te voorkomen dat andere activisten ontmoedigd worden. “Als je er goed over nadenkt, dan is dit de wereld op z’n kop,” zegt Stoffer. “Ik begrijp wel dat de woordvoerder van de klimaatactiegroep dit vonnis viert als een bemoediging, dus gewoon een aanmoediging. Ik kan daar met de beste wil van de wereld niet bij”

De SGP wil dat de regering zich uitspreekt over deze ‘cultuurbarbarij’ en dat de overheid en de musea samen gaan kijken hoe ons unieke en wereldwijd beroemde erfgoed beter beschermd kan worden. Stoffer suggereert ook andere een museumverbod voor misdragers. "Ik ben het eens wat de directeur van het Mauritshuis: iedereen moet gewoon van onze schilderijen af blijven. Het zou goed zijn als het Wetboek van Strafrecht wordt uitgebreid met een artikel waarin expliciet staat dat wie, om welke reden dan ook, schilderijen of andere kunstwerken te lijf gaat, zwaar(der) wordt gestraft.”

Lees hier de schriftelijke Kamervragen van Chris Stoffer aan staatssecretaris Gräper-van Koolwijk van Onderwijs, cultuur en wetenschap en minister Yeşilgöz-Zegeriusvan Justitie en Veiligheid. 

  1. Bent u bekend met de berichten ‘Geen straf voor mannen die zich vastlijmden bij 'Meisje met de parel', ‘Kunstbekladders vrijuit: goed nieuws voor andere klimaatactivisten?’ en ‘Activist vernielt portret van voorvechter Joodse staat aan de Universiteit van Cambridge’?
  2. Wat vindt u ervan dat deze cultuurbarbaren door het Hof strafverlichting hebben gekregen ten opzichte van het vonnis van de politierechter? Bent u van mening dat sprake was van vreedzaam demonstreren nu het Hof duidelijk heeft vastgesteld dat sprake is geweest van vernielingen en het nemen van onaanvaardbare risico’s?
  3. Hoeveel kosten heeft het Mauritshuis moeten maken als gevolg van deze actie, waaronder in ieder geval begrepen herstelkosten, gederfde inkomsten en compensatie van bezoekers? Vindt u ook dat de kosten van deze onrechtmatige daad op de daders verhaald zouden moeten worden en bent u bereid het museum hierbij te ondersteunen?
  4. Deelt u de zorg dat de uitspraak van het Hof als aanmoediging kan worden opgevat om tot goed georganiseerd wangedrag en vernielingen over te gaan, zoals blijkt uit de opgetogen reactie van Just Stop Oil? Welke inzet pleegt u om verdere misstanden te voorkomen?
  5. Herkent u het signaal dat musea zwijgen uit vrees om niet het volgende doelwit te zijn? Wat kunt u doen om een klimaat van angst te helpen doorbreken?
  6. Heeft u, in samenwerking met de Museumvereniging, de politie en andere overheidsdiensten, een verkenning gedaan welke kunstwerken een verhoogd risico op aantasting lopen? Zijn voldoende beschermingsmaatregelen getroffen?
  7. Wat is het beleid van de Rijksmusea om te voorkomen dat bezoekers zich herhaaldelijk kunnen misdragen? In hoeverre kan aan bezoekers een museumverbod worden opgelegd indien zij zich hebben misdragen?
  8. Vindt u ook dat het fysiek aangrijpen van een kwetsbaar cultuurgoed in geen geval een toelaatbaar middel van demonstratie kan zijn, ook omdat onvermijdelijk risico’s op beschadiging ontstaan? Bent u bereid te verkennen of een bijzondere strafbaarstelling nodig is en meerwaarde kan bieden om deze misstanden adequaat aan te pakken?