23 november 2022

Stoffer stelt schriftelijke vragen over het UBO-register

Gisteren heeft de Europese rechter geoordeeld dat het UBO-register veel te verstrekkend is en te veel inbreuk maakt op de privacy. De SGP is al langer kritisch op de privacy-gevolgen van het UBO-register. Maar ook dat het grote, negatieve impact heeft op bijvoorbeeld verenigingen, kerken en ondernemers. Op dit moment kan iedereen informatie opvragen van ‘uiteindelijk belanghebbenden’. De rechter heeft nu geoordeeld dat dit in strijd is met grondrechten. Inmiddels heeft het kabinet besloten om het verstrekken van informatie uit het UBO-register stop te zetten. Dat is goed nieuws. Hier heeft de SGP gisteren in schriftelijke vragen ook om verzocht.

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan Minister Kaag van Financiën over de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register.

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register?
  2. Bent u bekend met het feit dat het Hof de ongeldigheid heeft vastgesteld van de bepaling van de antiwitwasrichtlijn, waar het UBO-register op gebaseerd is, dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de informatie over de uiteindelijk begunstigden van binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten in alle gevallen voor het grote publiek toegankelijk is?
  3. Wat is uw reactie op de uitspraak van het Hof dat toegang van het grote publiek tot informatie over de uiteindelijk begunstigden een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens, die respectievelijk zijn neergelegd in de artikelen 7 en 8 van het Handvest?
  4. Wat is uw reactie op het genoemde arrest?
  5. Bent u voornemens het UBO-register (tijdelijk) buiten werking te stellen?
  6. Welke maatregelen gaat u nemen ten einde recht te doen aan het genoemde arrest?