13 maart 2021

Schriftelijke vragen over lijkschennis

Lijkschennis is nog steeds niet strafbaar in Nederland. Onbegrijpelijk. We roepen de minister van Justitie en Veiligheid
 op om te komen met een wetsvoorstel dat dit soort praktijken verbiedt. Samen met D66 en SP diende de SGP schriftelijke vragen in.

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Roep om strafbaarstelling seksueel misbruik van overledene, maar minister Grapperhaus voelt er niet voor’ en het artikel ‘Het lichaam van hun overleden moeder werd misbruikt en toch kan de dader niet worden gestraft’?
  2. Wat is uw oordeel over het feit dat necrofilie en/of lijkschennis in Nederland niet strafbaar is?
  3. Bent u van bekend met het feit dat een overledene juridisch wordt beschouwd als een voorwerp, als een ‘goed’ en dat schennis van een lijk niet onder verkrachting valt? 


  4. Onderkent u dat dit hier sprake is van lijkschennis en dat hier een leemte in het Wetboek van Strafrecht bestaat?
  5. Bent u bekend met het feit dat dit in omringende landen wel strafbaar gesteld is?

1
  6. Bent u van mening dat het niet opnemen van lijkschennis in het Wetboek van Strafrecht een verkeerd signaal aan de samenleving geeft, namelijk dat dit getolereerd wordt in Nederland? Bent u derhalve van mening dat dit strafbaar gesteld zou moeten worden in het Wetboek van Strafrecht?
  7. Bent u bereid te bevorderen dat er een wetsvoorstel naar de Kamer gezonden wordt waarin lijkschennis strafbaar wordt gesteld?


 

1.Zie artikel 168 Strafgesetzbuch (DU), artikel 225-17 van de code pénal (FR).