15 februari 2023

Schriftelijke vragen over zelfdodingspoeder Middel X

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerleden Chris Stoffer en Kees van der Staaij, JA21-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij en CU-Kamerlid Mirjam Bikker aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het gebruik van zelfdodingspoeder Middel X flink steeg nadat Coöperatie Laatste Wil bekend maakte welke stof het bevat.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Gebruik zelfdodingspoeder Middel X stijgt flink na bekendmaking welke stof het bevat’?
  2. Deelt u het vermoeden van toxicoloog Antoinette van Riel van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) dat het bekend maken van de informatie over de stof van Middel X door de Coöperatie Laatste Wil heeft geleid tot een toename van het gebruik ervan? Bent u bereid om onderzoek te doen om duidelijk te krijgen of er inderdaad sprake is van een causaal verband?
  3. Welke mogelijkheden ziet u om een completer beeld te krijgen van het gebruik van Middel X? Wat vind u van de mogelijkheid om een plicht in stellen voor artsen om (overlijden ten gevolge van het) gebruik van Middel X of vergelijkbare stoffen te melden bij het NVIC?
  4. Hoe staat het met het eerder aangekondigde onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie en GGD Amsterdam naar de achtergrond van de slachtoffers van Middel X?
  5. Mede in het licht van bovengenoemde berichtgeving, hoe beoordeelt u de effectiviteit van de in 2019 opgestelde code ‘Signalering van risico’s op suïcide met behulp van chemische stoffen’? In hoeverre lukt het te voorkomen dat chemische stoffen, waarvan bewezen is dat deze oneigenlijk worden gebruikt voor suïcide, ongecontroleerd verkocht worden aan particulieren? Bent u bereid om dit te betrekken bij het aangekondigde gesprek tussen de bij de code betrokken partijen (gepland in eerste kwartaal 2023), dan wel de aangekondigde evaluatie van de code?
  6. Kunt u een overzicht geven van alle strafrechtelijke onderzoeken die op dit moment lopen tegen (personen die betrokken zijn bij) de Coöperatie Laatste Wil? Wat is de stand van zaken van deze onderzoeken?
  7. Deelt u de mening dat er inmiddels voldoende aanleiding is om op grond van artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek de Coöperatie Laatste Wil te verbieden en te ontbinden?