27 september 2018

SGP: aanpakken die mensenhandel

Acht jaar geleden werd al gezegd dat er een einde moest komen aan de vreselijke mensenhandelpraktijk. Dat voorstel ligt nog steeds te verstoffen in de Eerste Kamer. SGP-voorman Van der Staaij pleit voor actie. Lees hier zijn bijdrage aan het overleg in de Tweede Kamer.

"Is prostitutie een normaal beroep? De wetgever vond 20 jaar geleden van wel. Legalisering gold als bevrijding: een belangrijke verworvenheid. Het zou illegaliteit tegengaan.

Urgentiebesef
Maar nog steeds zien we een schrikbarende aantallen gevallen van dwang of uitbuiting van vrouwen en mannen. Het beleid is totaal mislukt. Overal zouden - als zoveel mensen onvrijwillig werken - alle alarmbellen rinkelen. Maar nu zien we wel woorden, maar de praktijk blijft ver achter. Twee woorden: schiet op! Als sinds november 2009 ligt er een wetsvoorstel! We zouden nu eindelijk de enorme misstanden aanpakken. Het ligt al bijna 8 jaar te verstoffen in de Eerste Kamer. Eerst moest er een novelle komen. Wachten… Toen was er een nieuw kabinet op komst. Wachten… Daarna beloofde dit kabinet weer een mooi plan – en weer wachten we… Laten we toch alsjeblieft de belangrijkste punten snel doorvoeren: leeftijdsverhoging, nuloptie en strengere voorwaarden voor exploitanten. Dan kunnen ook gemeenten aan de slag in plaats van te wachten op een wet die ‘bijna’ komt. Ziet de minister de urgentie wel in? Wanneer wil hij de wet van kracht laten worden?

En wanneer krijgen we het wetsvoorstel over het pooierverbod en de voorgestelde wijziging van de Wet regulering prostitutie?

Strafmaat
Op mensenhandel moeten echt afschrikwekkende straffen staan. De cijfers van enkele jaren geleden laten zien dat het aantal dagen vrijheidsstraf fors is afgenomen: van 804 naar 665 dagen in 2014. Hoe is dat nu? Is er al zicht op de cijfers voor dit jaar? Die trend moet echt omgebogen.

Rol van gemeenten
Al bij de behandeling van het wetsvoorstel heeft de SGP er aandacht voor gevraagd dat gemeenten hun taak serieus nemen. Elke gemeente moet komen tot een visie op de bestrijding van mensenhandel en in het bijzonder ook de strijd tegen prostitutie. In de praktijk zijn ze er vaak helemaal niet zo mee bezig. Herinnert de minister zich onze motie over het opstellen van een beleidsvisie? Wat heeft hij nu concreet gedaan om gemeenten aan de slag te krijgen? (motie 28638, nr. 148)

Uitstapprogramma’s
De SGP heeft zich steeds ingezet voor uitstapprogramma’s. Verschillende gemeenten pakken het goed, maar ook hier geldt dat veel gemeenten denken: bij ons komt het niet voor. De minister heeft het programma met een jaar verlengd. Maar is hij bereid om ook na juli 2019 serieus door te gaan? Er mag geen gat vallen!

Cultuurverandering
Maar waar is de verontwaardiging bij de ‘suikeroom’ die studentes ronselt? Is het normaal om je lichaam weg te geven om je studie te bekostigen? Hoe financieel aantrekkelijk het ook lijkt, de overheid moet voorkomen dat zij zich in de val laten lokken. De antwoorden op onze vragen hierover zijn vooral geruststellend. Het valt wel mee. Ook goed om de ‘schijn van kwaad’ te vermijden – wil de staatssecretaris toezeggen dat hij deze sites kritisch in de gaten blijft houden? Heeft hij de indruk dat ook het OM kritisch volgt wat er gebeurt?

Wil de minister gemeenten stimuleren om zoveel mogelijk gebruik te maken van reclamebeperkingen rond onderwijsgebouwen en andere plaatsen waar veel jongeren komen?