27 juni 2018

SGP aanwezig bij boerenprotest in Den Haag

Al jaren is het fosfaatdossier een molensteen om de nek van de boeren. Ondanks de belofte dat gezonde bedrijven niet om zouden vallen, blijven nog tientallen, zo niet honderden melkveehouders in de knel zitten.

Ze hebben nieuwe, duurzame stallen gebouwd, maar moeten deze door de invoering van fosfaatrechten leeg of halfleeg laten staan. Zo trekken ze het niet. Vandaag protesteren de gedupeerden in Den Haag.

Aanwezig bij deze protestmanifestatie was SGP-landbouwwoordvoerder en boerenzoon Roelof Bisschop. Hij zegt: “Ik wil door hier aanwezig te zijn laten zien dat de SGP hart en oog heeft voor de boeren. Het staat buiten kijf dat deze boeren door de overheid op het verkeerde been zijn gezet toen ze besloten om te gaan investeren. Nu zitten ze met zware lasten. Ik spreek de regering daarop aan. Dit is groot onrecht.”

Veel boeren en gezinsbedrijven staat het water tot aan de lippen of zelfs er overheen. De Stichting Innovatief uit de Knel vertegenwoordigt veel van deze boeren. Met de demonstratie vandaag vestigen ze de aandacht op dit onrecht, dat nu al jaren duurt. “In de Tweede Kamer zal ik op blijven komen voor het lot van deze boeren in de knel. Er is ruimte om deze knelgevallen weer toekomst te geven. Daar ga ik voor!” zegt een strijdbare Roelof Bisschop.