3 juli 2018

SGP bezorgd over toename zelfmoord onder jongeren

De SGP vindt de toename van het aantal zelfmoordgevallen onder jongeren ronduit verontrustend. SGP-voorman Kees van der Staaij wil daarom snel nader onderzoek naar de redenen van de bijna-verdubbeling om zo beter beslagen ten ijs te komen bij suïcidepreventie.

Kees van der Staaij: “Dit zijn schokkende cijfers die vragen om bezinning en actie. Het gaat hier om jonge wanhopige mensen. Dit is een thema dat diep ingrijpt in mensenlevens en allerlei debatten over weet-ik-wat in de schaduw stelt. Het minste wat we nu kunnen doen is nader uitzoeken hoe het zit, en op basis daarvan kijken wat we kunnen doen.”

Van der Staaij wil dat de jongste CBS-cijfers verder worden uitgediept om beter in beeld te krijgen waarom het aantal zelfmoorden zo sterk is gestegen. “In dat kader wil de SGP dat ook de relatie onderzocht wordt tussen deze cijfers en het zelfmoordpoeder dat de coöperatie Laatste Wil vorig jaar uitventte. Het moet via de schouwartsen vrij makkelijk na te gaan zijn hoeveel mensen zichzelf sindsdien gedood hebben met het zelfmoordpoeder. Ook ben ik benieuwd of de regering al weet of hij de verkoop van het zelfmoordpoeder gaat verbieden, zoals ik eerder vroeg ,” aldus Van der Staaij.

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van VWS over de stijging van het aantal zelfmoorden:

1. Heeft u kennis genomen van de meest recente cijfers van het CBS omtrent het aantal zelfmoorden in Nederland en het bericht daarover genaamd ‘Bijna dubbel zoveel zelfmoord onder jeugd: dertien mogelijke verklaringen’?
2. Weet u waardoor de grote stijging van het aantal zelfmoorden onder de jeugd verklaard kan worden? En wat is de verklaring van de stijging, dan wel de daling van het aantal zelfmoorden in andere leeftijdscategorieën? Indien u dat niet weet, bent u dan bereid onderzoek te doen naar de opvallende stijging en de achterliggende oorzaken?
3. Worden de doodsoorzaak en de zelfdodingmethode bij zelfmoord ergens centraal geregistreerd? Zo ja: kan de Kamer daar inzicht in krijgen? Zo nee, bent u bereid dit te regelen zodat toekomstig preventiebeleid effectiever kan worden?
4. Kunt u aangeven welke rol de discussie over het zelfmoordpoeder heeft gehad in het aantal zelfdodingen over het jaar 2017? Hoeveel zelfmoorden hebben er inmiddels met zelfmoordpoeder(s) plaatsgevonden nadat de Coöperatie Laatste Wil de discussie daarover op 1 september 2017 aanzwengelde? Indien u het antwoord daarop zelf niet weet, bent u dan bereid dit uit te zoeken, bijvoorbeeld door bij schouwartsen op te vragen hoeveel mensen zich van het leven hebben beroofd met een methode die wordt aangeprezen door dit soort organisaties?
5. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het aan de Kamer toegezegde onderzoek om de verkoop van middelen die gebruikt kunnen worden als zelfmoordpoeder te verbieden?
6. Wat is uw reactie op de in het artikel genoemde deskundigen, die de problemen in de jeugdzorg als één van de mogelijke verklaringen aanwijzen, met name dat jongeren in psychische nood regelmatig te laat, geen of te lichte hulp zouden krijgen nu de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg? Welke aanvullende maatregelen gaat u nemen om hier verandering in aan te brengen?
7. Deelt u de analyse van de genoemde deskundigen die de verklaring van de stijging voor een deel bij de Netflixserie '13 reasons why' zoeken, waarin een tiener zelfmoord pleegt? Bent u het ermee eens dat deze serie een te romantisch beeld van suïcide geeft en kan leiden tot kopieergedrag? Zo ja, welke gevolgen verbindt u daaraan?
8. Deelt u de mening dat scholen meer aandacht moeten besteden aan psychische problemen en daarbij informatie moeten geven over de hulp die voorhanden is? Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat dit daadwerkelijk meer gebeurt?