1 augustus 2022

SGP blijft aandringen: verbeter aanrijtijden ambulances

Uit berichtgeving van de Stentor blijkt dat ambulances in een aantal Gelderse dorpen niet snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Al in februari 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan van Kees van der Staaij om een einde te maken aan deze levensbedreigende problematiek. Wat er sindsdien gedaan is, is onduidelijk. De SGP stelt daarom Kamervragen.

Tweede Kamerleden Chris Stoffer en Kees van der Staaij (beiden SGP) willen van de minister van VWS weten wat hij sinds 2019 gedaan heeft om de aanrijtijden in de betreffende dorpen te verbeteren, of deze problematiek breder speelt, en welke mogelijkheden hij ziet om de aanrijtijden alsnog structureel te verbeteren. Ook wil de SGP opheldering over de uitvoering van de motie van begin 2019.

“Snelle hulp ter plaatse kan letterlijk van levensbelang zijn! Het zit mij daarom niet lekker dat dit nog niet geregeld is. Het ministerie heeft nu al meerdere jaren de kans gehad om de aanrijtijden te verbeteren, ik wil weten waarom dat niet lukt,” aldus SGP-Kamerlid Stoffer.

De betreffende motie van Van der Staaij (Kamerstuk 31016, nr. 206) werd op 19 februari 2019 met algemene stemmen aangenomen en kreeg de steun van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en FVD.

Lees hieronder de letterlijke schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer (beiden SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanrijtijden van ambulances:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Met spoed een ambulance nodig? In deze Veluwse dorpen moet je (nog steeds!) je hart vasthouden’?
  2. Herinnert u zich de motie van het lid Van der Staaij over de aanrijtijden van ambulances in Gelderland (Kamerstuk 31016 nr. 206)?
  3. Hoe is precies opvolging gegeven aan deze aangenomen motie?
  4. Met welke gemeenten, RAV’s en verzekeraars bent u het gesprek aangegaan, welke afspraken zijn er gemaakt en hoe hebt u gewaarborgd dat die afspraken zouden worden nagekomen?
  5. Welke maatregelen zijn genomen om de aanrijtijden op de Veluwe te verbeteren?
  6. Welke andere gebieden en/of plaatsen zijn bij u in beeld als het gaat om het verbeteren van de aanrijtijden van ambulances?
  7. Bent u het eens dat het niet voldoende is om enkel te focussen op de gemiddelde aanrijtijd in een regio, maar dat het juist ook nodig is om in te zetten op zo kort mogelijke aanrijtijden in alle kernen/gebieden in een regio, zeker als deze structureel onder de maat zijn?
  8. Wat gaat u concreet doen om deze aanrijtijden structureel te verbeteren?
  9. Bent u bereid om samen met gemeenten, zoals de gemeente Nunspeet, en Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in gesprek te gaan om deze problematiek aan te pakken?