1 juni 2022

SGP: “Cruciale trendbreuk, maar schiet op!”

Van kaalslag naar slagkracht: dat is de fundamentele koerswijziging die met de nieuwe Defensienota wordt ingezet. De SGP is blij dat hiermee haar jarenlange pleidooi voor een krachtige krijgsmacht eindelijk realiteit wordt.

Defensie kiest voor zes ‘actielijnen’. Kamerlid Chris Stoffer: “Ik ben blij met de inzet op goed werkgeverschap, zoals het zorgen voor een goed salaris en het benutten van reservisten. Ook positief is de versterking van de ondersteuning voor oefeningen en inzetten. Verder waardeer ik dat we nóg meer investeren in waar we goed in zijn, zoals inlichtingen en cyber, onderzeeboten, luchttransport en lucht- en raketverdediging en special forces.”

Vragen heeft de SGP ook. Die betreffen met name de verhouding NAVO- EU. “Laten we gaan voor een sterke Europese poot binnen de NAVO in plaats van een EU als parallelle veiligheidsorganisatie. Anders lopen die elkaar zomaar voor de voeten.” Wel erkent de SGP het belang van verbeteren van samenwerking met (Europese) NAVO-landen door waar nodig en mogelijk hetzelfde materieel te kopen en te investeren in interoperabiliteit en standaardisatie.

De SGP-woordvoerder heeft nog wel een oproep aan het kabinet: “Laten we opschieten met die aanschaf van F-35’s, onderzeeboten, munitie en andere voorraden. Anders mogen we achterin de rij aansluiten, want andere landen staan ook niet stil. De Russische inval in Oekraïne heeft zonneklaar gemaakt dat we ons stilstand niet langer kunnen veroorloven”.