22 december 2023

SGP, CU en BBB: Activistische ambtenaren ongewenst

“Demonstreren is ieders goed recht. Maar activistische ambtenaren die nota bene in werktijd en op de stoep van hun eigen ministerie demonstreren tegen het beleid van het kabinet en het departement, is duidelijk een brug te ver. Die kant moeten we beslist niet op!”

Dat zegt SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer n.a.v. de demo die ambtenaren van Buitenlandse Zaken vandaag organiseerden. “Van ambtenaren mag verwacht worden dat ze loyaal meewerken aan de besluiten die zijn genomen door de regering en het parlement. Zo was dat altijd, en dat moet wat mij betreft zo blijven. Zelf heb ik dat ook altijd gedaan als ambtenaar van Rijkswaterstaat. Zo werkt dat onze democratie. Wie niet mee eens is, kan beter solliciteren bij een politieke partij of actiegroep.”

Chris Stoffer heeft over deze kwestie, samen met CU-kamerlid Ceder en Tuinman van BBB, vragen gesteld aan de regering. Zo wil hij van het kabinet weten in hoeverre de ambtenaren die het betreft worden aangesproken op hun gedrag. “Hoe je het ook wendt of keert, dit gedrag staat op gespannen voet met de Gedragscode Integriteit Rijk. In paragraaf 5.2 wordt uitdrukkelijk gesteld dat het grondrecht van vrije meningsuiting bij ambtenaren begrensd is bij maatschappelijk en politieke gevoelige onderwerpen die in het nieuws zijn. Dat lijkt me meer dan duidelijk.”


Lees hier de schriftelijke vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken:

 1. Heeft de minister kennis genomen van het artikel “Rijksambtenaren Buitenlandse Zaken demonstreren tegen Nederlands Israëlbeleid” in de Volkskrant d.d. 21 december?
 2. Hoe taxeert de minister de deelname van haar ambtenaren aan deze demonstratie tijdens werktijd?
 3. Klopt het dat de eis van de ambtenaren voor een staakt-het-vuren strijdig is met kabinetsbeleid?
 4. Klopt het dat de genoemde eenstatenoplossing van de initiatiefneemster voor de demonstratie strijdig is met het kabinetsbeleid?
 5. Erkent de minister dat in de staat Israël al Joden en Arabieren samen wonen, en Israël juist uit Gaza haar eigen burgers en militairen heeft teruggetrokken in 2005?
 6. Schuurt de werkwijze van deze ambtenaren dan niet met artikel 10.1 van de Ambtenarenwet 2017? Zo ja, wat wil de minister eraan doen om dit in het vervolg te voorkomen en welke consequenties heeft deze demonstratie?
 7. Beaamt u dat het aan parlementariërs en kabinetsleden is om openlijk politieke uitspraken te doen over politiek gevoelige zaken?
 8. Kent de minister andere voorbeelden waar er door ambtenaren van een departement werd gedemonstreerd tegen het beleid van het eigen ministerie? Zo ja, hoe werd daarna gehandeld?
 9. Is de minister het eens dat ambtenaren op persoonlijke titel mogen demonstreren maar dat onder werktijd, net buiten hun werkplaats en met beroep op de leus “civil servants demand ceasefire” onwenselijk is?
 10. Welke acties en gesprekken zijn er geweest op het departement van Buitenlandse Zaken na de petitie van 25 oktober die door diverse ambtenaren in functie werd ondertekend?
 11. Houden ambtenaren die nu bij de demonstratie betrokken zijn zich aan de geest en de conclusies van gesprekken die na 25 oktober gevoerd zijn?