7 september 2022

SGP en ChristenUnie stellen vragen over nummer "Kill The Baby"

Kamerleden Chris Stoffer (SGP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) stellen schriftelijke vragen aan minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht “Vulva maakt nummer over abortus genaamd 'Kill The Baby' en over misbruikers genaamd 'Abusers'”.

  1. Bent u bekend met het artikel “Vulva maakt nummer over abortus genaamd 'Kill The Baby' en over misbruikers genaamd 'Abusers'” en de albumreleaseparty op 27 augustus jongstleden?
  2. Deelt u de opvatting dat de wijze waarop in de muziek en op de releaseparty over zoiets kwetsbaars als abortus wordt gesproken ronduit schokkend is?
  3. Hoe verhoudt de tekst en boodschap van het nummer “Kill the Baby” zich tot de manier waarop de Wet afbreking zwangerschap (Waz) spreekt over abortus en de waarde van het ongeboren leven?
  4. Deelt u de mening dat deze clip en muziek, waarin abortus als iets feestelijks wordt gepresenteerd, afbreuk doet aan het kabinetsbeleid om het aantal ongewenste en onbedoelde zwangerschappen en (herhaalde) abortussen te verminderen?
  5. Betekent de betrokkenheid van de organisatie AVA bij de releaseparty dat de samenwerkingspartners van AVA, te weten Rutgers, Fiom, NVOG en NGvA, ook achter de boodschap van het nummer “Kill the Baby”, zoals verwoord in het artikel “Feesten in een kerk voor het recht op abortus” staan?
  6. Zijn er bestuurlijke, dan wel juridische mogelijkheden om hiertegen op te treden? Zo ja, wat gaat u daarmee doen? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u toelichten welke grenzen er zitten voor publieke media om te berichten over gewelddadige en kwetsende kunstuitingen? Hoe beoordeelt u dat in deze kwestie?