4 juli 2018

SGP: geen geld naar terroristen

SGP, PVV, CDA en CU willen dat Nederland stopt met het direct of indirect ‘salariëren’ van terroristen. In schriftelijke vragen aan minister Blok van Buitenlandse Zaken stellen de partijen dat Nederland het voorbeeld van Australië en Amerika moeten volgen.

De Palestijnse Autoriteit onder leiding van Mahmoud Abbas betaalt maandelijks vele miljoenen euro’s aan veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families. Dat gebeurt ook met Nederlands belastinggeld. Al meer dan eens is er bezwaar aangetekend tegen dit perverse systeem van betalingen, maar tot nu toe zonder aanwijsbaar resultaat.

SGP-Kamerlid Van der Staaij is helder: “Het is natuurlijk van de zotte dat wij geld aan de Palestijnse Autoriteit overmaken dat vervolgens wordt doorgesluisd naar terroristen. Al jaren spreken we de PA erop aan, maar zonder resultaat. Het zou goed zijn als Nederland nu het voorbeeld van landen als Amerika en Australië volgt en er ook in Europa werk van gaat maken dat dit stopt.”

Aanleiding voor de SGP-vragen is dat het Israëlische parlement nu een wet heeft aangenomen om een eind te maken aan deze praktijken. In de media wordt het beeld opgeroepen dat Israël de Palestijnen aan hun lot overlaat, maar niets is minder waar. Oók Israël maakt geld over aan de PA. Maar natuurlijk niet dat dat geld wordt gebruikt voor terroristen. “En gelijk hebben ze,” aldus Kees van der Staaij.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat het Israëlisch parlement een wet heeft aangenomen om salarisbetalingen aan veroordeelde Palestijnse terroristen te stoppen:

1. Kent u het bericht ‘Knesset passes ‘pay to slay’ law”?
2. Hoe beoordeelt u de overwegingen en doelstellingen van de Knesset omtrent deze wet die erop gericht is de Palestijnse Autoriteit ervan te weerhouden salarissen te betalen aan veroordeelde Palestijnse terroristen?
3. Kunnen de maatregelen van het Amerikaanse Congres en van de Australische regering tegen terrorismesalariëring rekenen op uw sympathie en/of steun?
4. Wat hebben de gesprekken in bilateraal en multilateraal verband, waarin Nederland bezwaar heeft aangetekend tegen het systeem van betalingen door de Palestijnse Autoriteit aan Palestijnse terroristen op basis van de duur van de detentie, concreet opgeleverd?
5. In hoeverre zijn de betalingen door de Palestijnse Autoriteit aan veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families op dit moment inderdaad transparant en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte?
6. Beaamt u dat het, in navolging van de Verenigde Staten en Australië, tijd is voor Nederland om de geldstromen naar de Palestijnse Autoriteit te bevriezen zolang het systeem van betalingen niet aangepast is, en ook in Europees verband soortgelijke stappen te bepleiten?