14 juni 2019

SGP: Geen heffing over rendement dat er niet is

“Het is de hoogste tijd om de hoogte van de vermogensrendementsheffing nu eindelijk in overeenstemming te brengen met het reële rendement,” dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad die de Bond van Belastingbetalers in het gelijk heeft gesteld.

Stoffer: “Het is goed dat de staat op de vingers is getikt door onze hoogste rechter, omdat de heffing op vermogen door heel veel burgers als oneerlijk wordt gezien, en terecht!”

De SGP heeft altijd grote moeite gehad met de vermogensrendementsheffing, ook in de huidige vorm. Die heffing is een belasting op een fictief rendement, gebaseerd op een situatie die al lang niet meer realistisch is. De hoogte van die heffing is vastgesteld toen de marktrente veel hoger was dan nu. Op dit moment is die rente historisch laag.

“Mensen betalen nu een heffing over vermogensaanwas die er in werkelijkheid in de meeste gevallen niet is,” zegt Stoffer. De SGP vindt dat onrechtvaardig. “Dit is nooit de bedoeling geweest en mag dat ook nooit zijn. Mensen betalen belasting over iets wat er niet is. Ik ben blij dat de Hoge Raad heeft onderstreept dat dit niet kan.” Stoffer wil dat de regering gevolgen verbindt aan de uitspraak van de Hoge Raad. Daarom roept hij staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer om hem daarop aan te spreken tijdens het mondelinge vragenuur.