4 april 2022

SGP, GL, PvdA, Volt: steun studenten middeninkomens

De SGP zet zich samen met GroenLinks, PvdA en Volt in voor studenten waarvan de ouders in de vallen van de (lagere) middeninkomens. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “De middeninkomens zijn wéér de klos. Dit keer zijn het de studenten die de dupe zijn. Samen met GroenLinks, PvdA en Volt ga ik me ervoor inzetten om deze gezinnen uit de financiële brand te helpen.”

Bij het notaoverleg met minister Dijkgraaf van Onderwijs over de invoering van een basisbeurs heeft Bisschop hierover een motie ingediend. De SGP stemde in 2014 tegen invoering van het leenstelsel. Belangrijke reden daarbij was de zorg over de middeninkomens. Terwijl studenten uit lagere inkomens een hogere aanvullende beurs kregen, stonden studenten uit gezinnen met een middeninkomen met lege handen. Uit onderzoek blijkt dat studenten uit gezinnen met inkomens van 49.000 tot 69.000 euro het de afgelopen jaren het zwaarst hadden.

Het vorige kabinet verzette zich tegen extra ondersteuning van de middeninkomens. Bisschop: “Het is nu het moment om deze groep recht te doen. De SGP heeft samen met andere partijen al twee keer geprobeerd een regeling te treffen, maar de coalitiepartijen blokkeerden dat. Nu blijkt dat er wél degelijk een zak geld beschikbaar is, vind ik dat we als eerste aan deze groep moeten denken. Zeker als we zien dat de kosten voor deze gezinnen ook op veel andere terreinen flink stijgen.”

Lees hier de motie:

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de studenten uit middeninkomens tot 70.000 euro het zwaarst geraakt zijn door het leenstelsel;

overwegende, dat de basisbeurs voor studenten uit middeninkomens tot 70.000 euro niet als toereikend beschouwd kan worden;


verzoekt de regering, de inkomensgrens voor de aanvullende beurs te verhogen naar 70.000 euro,en gaat over tot de orde van de dag.Bisschop

Westerveld

De Hoop
Dassen