11 oktober 2023

SGP: grijp in bij pro-Hamas demonstraties die terrorisme verheerlijken

Op woensdag 11 oktober 2023 debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband met minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid over criminaliteitsbestrijding. Namens de SGP sprak Kees van der Staaij. Hij roept de minister onder andere op om in te grijpen bij pro-Hamas demonstraties die terrorisme verheerlijken. De gehele bijdrage van Kees van der Staaij is hieronder te lezen.

Preventie criminaliteit
In de halfjaarrapportage lezen we plannen van de regering voor preventie van drugscriminaliteit, maar we moeten de eerlijke constatering maken dat drugscriminaliteit alleen standhoudt als er drugs in omloop blijft. En ondanks de prachtige plannen van het kabinet wordt er meer drugs gebruikt dan in 2021. In een stad als Rotterdam worden er per dag 5.000 xtc-pillen, 70.000 lijntjes cocaïne en 54.000 joints per dag gebruikt. De geschatte waarde van deze drugs is 130 miljoen euro. Dat maakt de Rotterdamse markt aantrekkelijk voor criminelen.

Naast al dit drugsgebruik wordt de stad tegelijkertijd regelmatig opgeschrikt door explosieven. De gemeente Rotterdam is een bewustwordingscampagne gestart om drugsgebruikers bewust te maken over de link tussen explosieven en drugsgebruik. Neemt de minister dit initiatief landelijk over? Kan de minister reflecteren op de vraag hoe het normaliseren van softdrugs zich verhoudt met de strijd tegen georganiseerde criminaliteit?

Gegevensdeling
Tot slot vraag de SGP-fractie nogmaals aandacht voor de problematiek rond gegevensdeling in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De minister geeft aan in gesprek te gaan met diverse partijen en onderzoek te doen naar wat beter kan. Mijn concrete vraag luidt:

  • wat kan nu al worden gedaan om de gegevensdeling te verbeteren en zo de achterstand op criminele organisaties te verkleinen?

Pro-Hamas Demonstraties
Dat onder- en bovenwereld steeds meer verweven raken met elkaar begint een trend te worden. Het criminele circuit raakt steeds meer aan de veiligheid van burgers op straat. Als er één groep moet vrezen voor veiligheid in Nederland dan zijn het de Joodse gemeenschappen. Afgelopen weekend werden we opgeschrikt door de gruwelijke aanslagen van Hamas op Israël. Dat Israël haar grenzen, maar bovenal haar families beschermt en verdedigt is hun goed recht. Echter, zien we naast steunbetuigingen in óns land helaas ook demonstraties waarbij pro Hamas- en antisemitische leuzen worden gescandeerd. In Leiden stond men zelfs voor de Sjoel.

  • Dit is zeer zorgelijk en ik vraag de minister dan ook of met deze recente geweldsescalatie het dreigingsniveau voor Joodse plaatsen opgehoogd wordt.
  • Is de minister voldoende alert op het groeiend antisemitisme dat ook in deze demonstraties naar voren komt?

Daarnaast maakt mijn fractie zich grote zorgen om het verheerlijken van terroristisch geweld in recente demonstraties. Het demonstratierecht eindigt wanneer het strafrecht wordt overtreden. Het verheerlijken van geweld is nog niet expliciet strafbaar gesteld, maar het verspreiden van antisemitisme wel en zou daarom onder de strafbaarstelling van artikel 137c of 137d Strafrecht kunnen vallen.

  • Is de minister bereid het OM aan te sporen deze uitingen als zodanig te onderzoeken?
  • Is zij bereid in navolging van Duitsland en Frankrijk demonstraties gericht op het verheerlijken van terroristisch geweld te verbieden?

Helaas opereren er in Nederland ook organisaties die gelinkt zijn aan Hamas, ik noem de BDS beweging, die ook steeds vaker opduikt op onderwijsinstellingen. Deze organisatie is in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland aangemerkt als terroristische organisatie.

  • Is deze minister bereid om BDS en andere organisaties die aan Hamas gelinkt zijn aan te merken als terroristische organisatie of over te gaan tot een verbod zoals de president van Duitsland voorstelt?