28 augustus 2018

SGP: heroverweeg vangstverbod paling en wolhandkrab

Deze week bracht SGP-Kamerlid Roelof Bisschop een bezoek aan het binnenvisserijbedrijf van de familie Klop in Hardinxveld-Giessendam. Van generatie op generatie vist deze familie op het benedenrivierengebied.

Ze vangen schubvis en paling voor de consumptie, maar ook om uit te zetten op plekken waar weinig vis voorkomt. Het wordt deze beroepsvissers niet makkelijk gemaakt. Ze hebben sinds 2011 te maken met een vangstverbod voor paling en wolhandkrab, omdat in de rivierbodems dioxine zit. Er wordt steeds geknabbeld aan hun vangstrechten voor schubvis. Dankzij tussenkomst van de rechter mogen ze met aangepast vistuig in enkele gebieden nog wolhandkrab vangen. Tegelijkertijd zien deze vissers dat de visbestanden gezond zijn en groeien. Er zit veel wolhandkrab.

De beroepsvissers pleiten voor evaluatie van het genoemde vangstverbod. De dioxinegehaltes in paling en wolhandkrab zijn sterk afgenomen. Bij wolhandkrab is geen sprake van overschrijding van volksgezondheidsnormen, zeker niet als je kijkt naar het daadwerkelijke consumptieniveau. Bovendien hebben de vissers een methode bedacht om na de vangst het dioxinegehalte verder omlaag te krijgen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop gaf aan dat het hoog tijd is voor een evaluatie: "We pakken dit op. Paling is heel gezond. Vissers moeten dan ook de kans krijgen om paling op te vissen. Wolhandkrab biedt exportkansen. Chinezen zijn er dol op."