21 september 2021

SGP: het hek moet weer op de dam

In Den Haag lijkt het hek van de dam. Het ene na het andere rapport rolt de straat op. Opkoop- en onteigeningsplannen buitelen over elkaar heen. De druk op de boeren wordt zo sterk opgevoerd, dat ze de moed wordt ontnomen.

De landbouwbegroting voor 2022 helpt bepaald niet mee. De 140 miljoen euro voor stal- en managementmaatregelen steken schril af tegen de 660 miljoen euro voor opkoop van bedrijven. Boeren vragen zich terecht af: mogen we er nog wel zijn?

De SGP wil dat het hek weer op de dam gaat. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “Ik vind dat het Rijk minder geld moet stoppen in de opkoop van bedrijven en meer moet investeren in emissiereductie op de blijvende bedrijven. Waar boeren naar snakken is herstel van vertrouwen dat kapot is gemaakt. We hebben ze keihard nodig om ons van voedsel te voorzien en duurzamer te leven. Onrealistische doelstellingen moeten van tafel.”

Het kabinet trekt bijna zeven miljard euro extra uit voor klimaatbeleid. De SGP wil dat dat geld niet verdwijnt in de zakken van projectontwikkelaars. “Zorg ervoor dat boerenbedrijven profiteren. Projecten in de sector laten zien dat bepaalde maatregelen, zoals dagverse verwerking van mest, zowel voor reductie van ammoniak- als methaanemissies zorgen. Die win-win kansen moeten we niet laten liggen,” aldus Bisschop.