21 juni 2018

SGP-initiatiefnota over EU: schrap de ‘ever closer union’

De SGP wil dat de passage in het Verdrag van Lissabon waarin staat dat Europa moet streven naar een ‘ever closer union’ wordt geschrapt.

Een motie daarover van het kersverse Kamerlid Chris Stoffer wordt vandaag ingediend bij het debat over een SGP-initiatiefnota over de toekomst van de EU. De zinsnede in het Verdrag van Lissabon over de ‘ever closer union’ blijkt door uitspraken van het Hof van Justitie een aanjager te zijn van alsmaar meer Europeanisering.

‘Meer Nederland, minder Europa’. Dat is een van de speerpunten van de SGP. Lang stond de partij daarin alleen, maar allengs wint de gedachte terrein dat het niet goed is als de nationale lidstaten steeds verder worden afgekneld door ‘Brussel’. Tegen die achtergrond heeft de SGP eerder dit jaar een initiatiefnota opgesteld en gepubliceerd. In dat stuk wordt uitgewerkt hoe de SGP de huidige EU wil hervormen. Tussen een steeds nauwere samenwerking enerzijds en een Nexit anderzijds zit voldoende ruimte om Europa beter te laten functioneren.

Naast een motie over het schrappen van de ‘ever closer union’ dient de SGP ook een motie in om de politieke ambities van de Europese Commissie in te perken. Concreet: de Europese Commissie moet het recht van initiatief inleveren op terreinen waar de EU niet exclusief bevoegd is.