7 juni 2024

SGP, JA21 en BBB: weiger haatprediker op universiteit

SGP-Kamerlid Diederik van Dijk stelt samen met Joost Eerdmans (JA21) en Gijs Tuinman (BBB) schriftelijke Kamervragen aan minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de Europese coördinator van Samidoun, een organisatie die verboden is in Duitsland, op 10 juni komt spreken op de Radboud Universiteit. De Kamervragen van SGP, JA21 en BBB zijn hieronder te lezen.

  1. Bent u ervan op de hoogte dat Mohammed Khatib van Samidoun op 10 juni komt spreken op de Radboud Universiteit?
  2. Bent u bereid met uw Duitse collega’s in gesprek te gaan om te bezien wat er mogelijk is om Samidoun een halt toe te roepen vanwege het steun verlenen aan Hamas, het verspreiden van anti-Joodse propaganda, het bepleiten en uitlokken van geweld als middel om politieke belangen af te dwingen, het oproepen tot een wereldwijde studentenintifada en het verheerlijken van de terreur op 7 oktober jegens de staat Israël?
  3. Bent u het met de stelling eens dat het totaal onwenselijk is dat een dergelijke uitgesproken antisemitische organisatie in Nederland actief kan zijn en zelfs kan spreken op een Nederlandse universiteit?
  4. Bent u van mening dat het ontoelaatbaar is dat docenten van Nederlandse universiteiten actief uitnodigingen verspreiden en stellen ‘verheugd’ te zijn dat een lid van het in Duitsland verboden ‘Samidoun’ openlijk (joden)haat komt verspreiden op een Nederlandse universiteit?
  5. Bent u bereid om Mohammed Khatib de toegang tot Nederland te ontzeggen op grond van de mogelijkheden die de Twbmt biedt teneinde de nationale veiligheid te waarborgen? Kunt u hierbij de overwegingen van de Belgische staatssecretaris meenemen in haar besluit om Khatib te bestempelen als ‘een extremistische haatprediker’?
  6. Bent u bereid om in overleg met de Radboud Universiteit de bijeenkomst van Samidoun te beletten en in overleg met het OM te verkennen wat er nodig is om Samidoun in Nederland te verbieden? Wilt u hierbij ook ingaan op de aangenomen motie van Diederik van Dijk, Kamerstuk 36476-6, over zich er in Europees verband voor inspannen dat organisaties zoals Samidoun op de Europese lijst van terroristische organisaties worden geplaatst?
  7. Kunt u deze vragen vòòr 10 juni beantwoorden?