28 juni 2019

SGP: klimaatakkoord te eenzijdig

Vandaag is het definitieve klimaatakkoord gepresenteerd. SGP-Kamerlid Chris Stoffer zegt in een eerste reactie dat het goed is dat er maatregelen worden genomen voor het klimaat.

Wel vindt de SGP’er de plannen te eenzijdig gericht op zon- en windenergie. “Wat betekent dat in combinatie met alle andere wensen voor het energiesysteem? Daar is nauwelijks naar gekeken. Er is meer nodig voor een betrouwbare energievoorziening in de toekomst. Opties als getijdenenergie, thorium en aquathermie zijn nauwelijks meegenomen. Dat is een gemiste kans!”

De SGP vindt het jammer dat de vliegbelasting een schijntje blijft in vergelijking met de autobelastingen. De opbrengst van een vliegtaks zou volgens Stoffer juist mooi besteed kunnen worden om te investeren in energiebesparing voor burgers. Een ander punt van zorg van de partij gaat over de positie van MKB-bedrijven. “Wat betekenen deze plannen voor de bakker op de hoek, kan hij dit wel bekostigen?”, vraagt Stoffer zich af. Eerder vroeg de SGP minister Wiebes om de gevolgen voor verschillende MKB-bedrijven door te rekenen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.

“Het kabinet juicht over het behalen van 49 procent CO2 reductie in 2030 en doet alsof ze dat wel even regelt voor de burger. Dat klinkt en dat is te mooi om waar te zijn. Die opgave is enorm, laten we dat niet vergeten,” zegt Stoffer die overigens wel blij is dat er nu eindelijk een akkoord met maatregelen ligt: “We geven onze euro’s uiteindelijk liever uit aan een Hollandse installateur dan aan een oliesjeik in Saoedi-Arabië. Het is, na lang praten over ambities en streefpercentages, nu eindelijk tijd om aan de slag te gaan. Daarbij past het besef dat het klimaat niet maakbaar is, maar er ligt wel een Bijbelse opdracht om de schepping te bewaren.”

Pluspunten
- De opbrengst van de CO2-heffing voor de industrie wordt teruggesluisd.
- Benzinerijders die geen elektrische auto kunnen betalen, krijgen niet langer het deksel op de neus.
- De belastingvrije voet voor energiekosten wordt verhoogd.

Minpunten
- Te eenzijdige focus op zon- en windenergie, waardoor de betrouwbaarheid van de energievoorziening in het geding komt.
- Een doorlichting van de gevolgen van alle maatregelen bij elkaar voor het hele energiesysteem ontbreekt.
- Gewone burgers en ondernemers worden onvoldoende gestimuleerd om zelf te investeren in energiebesparing en oplopende gaskosten te ontlopen.
- Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het MKB.
- De vliegbelasting wordt niet verdubbeld.
- Er is onvoldoende aandacht voor het probleem dat van gemeenten veel wordt verwacht, terwijl ze niet de middelen hebben om dat waar te maken. Ze hebben hun handen vol aan onder meer de jeugdzorg.