17 november 2022

SGP kritisch op plan gratis kinderopvang

Woensdag 16 november 2022 debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over de kinderopvang. Namens de SGP leverde Chris Stoffer een bijdrage.

Bijna-gratis kinderopvang
Het kabinet wil graag bijna-gratis kinderopvang introduceren. Ik wil het feestje niet verstoren, maar de SGP is daarover buitengewoon kritisch. En gelukkig horen we steeds meer dissonanten in de aanvankelijke juichstemming over dit voorstel. Het plan is geldverspilling, werkt contraproductief, is onhaalbaar en dupeert de laagst betaalden. Ik zal dat toelichten.

Allereerst: we gooien grof belastinggeld over de balk. 2,2 miljard euro extra terwijl het plan niet doet wat het belooft. Dat is ons tweede bezwaar: het plan werkt juist contraproductief. Waarom? De gedachte is dat het werken aanmoedigt en de arbeidskrapte tegengaat. Niets is minder waar. Kinderopvangorganisaties zitten nu al met de handen in het haar, want ze komen bijna 7.000 medewerkers tekort. Met deze plannen zal dat tekort explosief toenemen, omdat veel meer mensen gebruik gaan maken van kinderopvang. We steken ons geld dus in het creëren van wachtlijsten! In het meest zonnige scenario, komen we in 2031 op zijn minst 29.000 medewerkers tekort. Ook het CPB becijfert dat het plan nadelig is voor de werkgelegenheid.

  • Is dat niet het paard achter de wagen spannen, vraag ik de minister.
  • Hoe reageert zij op de noodkreet van de kinderopvangsector zelf?

Dan is het plan ook nog eens onhaalbaar. Uitvoerders zien het niet zitten om het nieuwe stelsel in 2025 al in te voeren. De minister wilde eigenlijk in de brief de uitvoerder al bekend maken, maar dat besluit is uitgesteld. Geen uitvoerder lijkt zijn vingers te willen branden.

  • Is de minister het met mij eens dat zorgvuldigheid boven snelheid moet gaan, zeker bij zo’n grote hervorming?
  • Is zij daarom bereid het nieuwe stelsel grondig te toetsen op uitvoerbaarheid, aangezien daar nu vragen rijzen?

Ondertussen zijn de mensen met een laag inkomen de dupe, zoals het SCP constateert. Vanwege de personeelstekorten zal de prijs gaan stijgen, terwijl de ruimte in de portemonnee van deze mensen nu al tot het nulpunt is gedaald.

  • Kinderopvang was toch mede bedoeld om kinderen met achterstand te helpen?
  • Wil de minister laten onderzoeken wat dit voor de toegankelijkheid en kansengelijkheid betekent?

En dan is het ook nog eens zo dat de hoogste inkomens flink profiteren.
Zij betalen nu nog tweederde zelf, maar voor hen wordt opvang ook bijna gratis. Kortom, het plan zoals het er nu ligt is slecht voor de schoonmaakster en de advocaat knijpt in zijn handen.

Laat de SGP nu een beter voorstel hebben! Dit voorjaar liet de SGP haar plan voor hervorming van de kindregelingen het licht zien. Want ook wij vinden dat het stelsel veel eenvoudiger moet. Daarom willen wij de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag bundelen tot één kinderbijdrage. De SGP zegt: laat ouders zelf kiezen hoe zij hun kindbudget in willen zetten. Ga als overheid niet bij ouders aan de keukentafel zitten als zij een keuze over opvang en opvoeding moeten maken. Dat is betuttelend.

  • Is de minister dat met mij eens?
  • Wil zij kijken naar het bundelen van kindregelingen en daarbij keuzevrijheid centraal stellen?

De SGP zegt daarom: geef ouders maximale keuzevrijheid en stop met die zogenaamde gratis kinderopvang!

Benieuwd naar de uitzending van Op1 waar SGP-Kamerlid Chris Stoffer te gast was over dit thema? Klik dan hier.