2 december 2022

SGP: LHBTI-lesmateriaal is absurd

Dat op scholen in het middelbaar onderwijs aandacht wordt besteed aan seksuele diversiteit is begrijpelijk, maar je kunt ook doorslaan. Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop naar aanleiding van lesmateriaal van een grote uitgever. Bisschop: “Het is de wereld op z’n kop als de indruk wordt gewekt dat heteroseksualiteit een afwijkende keuze is. We slaan nu echt door. Daarom is het tijd dat de minister in actie komt.”

De SGP ontving van verschillende kanten signalen van bezorgde ouders over lesmateriaal voor kinderen op middelbare scholen. “De lesmethode wekt de gedachte dat heteroseksualiteit een afwijkende keuze is. Dat is absurd. Als leerlingen dan ook nog eens gevraagd worden om de antwoorden voor zich te houden, creëert dat geen onderling begrip, maar vervreemding en verwarring,” aldus Bisschop. Hij zal dit inbrengen in het voor maandag geplande emancipatie-overleg en er bij de minister op aandringen in zijn contacten met uitgevers hier een punt van te maken.

Het verweer is dat leerlingen geprikkeld worden zich te verplaatsen in de situatie van minderheden. “Een goede doelstelling,” zegt Bisschop, “maar dat doe je niet op deze manier. Een gedachtenexperiment uitvoeren is prima, maar het is absurd als daarbij de werkelijkheid zodanig wordt verwrongen, dat die geen recht meer doet aan de feiten. Leerlingen, zeker als ze in een kwetsbare fase zitten, help je niet met onderwijs waarin de wereld op z’n kop wordt gezet.”

Hieronder het onderdeel van het lesmateriaal dat is aangeboden aan middelbare scholen dat aanleiding is voor de vragen van de SGP. 

Opdracht 30, Enquête
Geef zo eerlijk mogelijk antwoord op onderstaande vragen. Je houdt je antwoorden voor jezelf.

  1. Hoe komt het, denk je, dat je heteroseksueel bent?
  2. Wanneer en hoe besloot je voor het eerst dat je heteroseksueel bent?
  3. Is het mogelijk dat je heteroseksualiteit een fase is, waar je weer uit zal groeien?
  4. Is het mogelijk dat je heteroseksualiteit veroorzaakt wordt doordat je bang bent voor mensen van je eigen sekse?
  5. Als heteroseksualiteit normaal is, waarom zijn er dan zo veel heteroseksuele psychiatrische patiënten?
  6. Waarom proberen heteroseksuelen anderen ertoe te verleiden ook heteroseksueel te worden?
  7. Waarom loop je met je heteroseksualiteit te koop? Kun je niet gewoon zijn wie je bent en er verder over zwijgen?
  8. Een groot gedeelte van degenen die kinderen mishandelen zijn heteroseksueel. Vind jij het een veilig idee dat kinderen worden toevertrouwd aan heteroseksuele docenten?
  9. Het aantal echtscheidingen neemt nog altijd toe. Waarom hebben heteroseksuelen meestal geen stabiele, langdurige relatie?
  10. Zou je willen dat je kinderen heteroseksueel zijn, terwijl je weet dat ze ongetwijfeld geconfronteerd zullen worden met problemen hartzeer, ziekte en echtscheiding?

Schrijf een korte reflectie op deze vragenlijst en geef die aan je docent.

Uit: ‘Perspectief’, lesmethode levensbechouwing voor het voortgezet onderwijs, vwo; thema 14: relaties