20 juni 2018

SGP: Mensenrechtenraad VN is aanfluiting

Een mensenrechtenraad van de VN waarvan onder andere lid zijn: China, Irak, Cuba, Saudie-Arabië en Venezuela, landen waar de mensenrechten dagelijks met voeten worden getreden. Een VN-mensenrechtenraad die continu kritiek heeft op Israël, de enig fatsoenlijke democratische staat in het Midden-Oosten. Zó’n raad is gewoon een aanfluiting.

De SGP heeft dan ook begrip voor de VS, die besloten hebben uit de mensenrechtenraad te treden en de betalingen stop te zetten. SGP-kamerlid Van der Staaij vindt dan ook dat Nederland Amerika bij moet vallen als de VS over dit besluit aangevallen wordt. Hij heeft daar bij de Nederlandse regering op aangedrongen in schriftelijke vragen, samen met CU-kamerlid Voordewind en PVV-kamerlid De Roon.

Van der Staaij: “Je ziet dat de mensenrechtenraad erg vooringenomen is als het gaat om Israël. Dat is extra schrijnend als je ziet dat het democratische Israël wordt aangevallen door landen waar democratie en mensenrechten vertrapt worden. Daarom wil ik dat Nederland zich hier ook op bezint. Een mensenrechtenraad die vol zit met mensenrechtenschenders schaadt de zaak van de mensenrechten meer dan dat die iets goeds oplevert.” 

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij, De Roon en Voordewind aan minister Blok van Buitenlandse Zaken over het vertrek van de Verenigde Staten uit de VN-Mensenrechtenraad: 

  1. Kent u het bericht “U.S. withdraws from U.N. Human Rights Council over perceived bias against Israel”?
  2. Hoe waardeert de minister de achterliggende kritiek van de Verenigde Staten op de VN-Mensenrechtenraad als organisatie die vooringenomen kritisch is jegens Israël, en notoire mensenrechtenschenders als lid toelaat?
  3. Beaamt u dat mensenrechten op deze manier niet bevorderd, maar veeleer ondermijnd worden?
  4. Beaamt u dat lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad, met als reden het behoud van invloed en inspraak tegenover lidstaten die als notoire mensenrechtenschenders bekend staan, ook bij kan dragen aan het legitimeren van ongeloofwaardig en eenzijdig mensenrechtenbeleid?
  5. Wat is door de VS, Nederland en andere (voormalig) leden van dit VN-orgaan gedaan om genoemde tekortkomingen van de VN-Mensenrechtenraad te beëindigen?
  6. Welke stappen overweegt Nederland naar aanleiding van de beslissing van de VS? Bent u bereid om de VS, ook in VN-verband, bij te vallen, en de opportuniteit van een mogelijk toekomstig Nederlands lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad te heroverwegen?