24 september 2021

SGP moties bij de APB

De algemene politieke beschouwingen 2021 werden afgerond in de kleine uurtjes. De debatten werden beëindigd met de stemming over ruim 60 moties.

Daaronder twee van de SGP. Eén motie ging over het klimaatbeleid. De Europese doelstellingen rondom het klimaat, overgenomen door de Nederlandse regering, doen een forse aanslag op de portemonnee van de Nederlandse burgers. Ook ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, worden met kosten en lasten opgezadeld die onrealistisch zijn en voor grote financiële problemen zorgen. De motie die de regering oproept om niet deze kant op te gaan, werd aangenomen.

Een andere motie van de SGP gaat over de positie van eenverdieners. De SGP hamert er al vele jaren op dat eenverdieners in Nederland fiscaal worden gediscrimineerd. Het bijzondere was dat bij de stemming over deze SGP-motie de stemmen staakten: 75-75. Nu zal op een later moment de stemming alsnog worden overgedaan. Op zich een positieve ontwikkeling, want jaren geleden stond de SGP zo goed als alleen als het ging om onze inzet voor de positie van eenverdieners.

Tenslotte nog dit. Er werd ook een motie aangenomen van VVD-kamerlid Hermans. Daarin werd de begroting bijgesteld voor een bedrag van maar liefst 2 miljard euro. Het gaat daarbij om geld dat al gereserveerd was, maar nu een andere bestemming krijgt. Die motie is tot stand gekomen in overleg van de vier regeringspartijen, maar ook enkele andere partijen konden ‘bij de koffie’ wensen kenbaar maken. Er komt nu 300 miljoen extra voor defensie, en 200 miljoen erbij voor politie, met name wijkagenten. Wie de inzet van de SGP de laatste jaren heeft gevolgd, zal direct begrijpen welke partij het initiatief nam voor deze verschuiving…