20 mei 2022

SGP na advies RvS: doorgaan met 'voltooid leven' is roekeloos

De afdeling advisering van de Raad van State heeft vandaag een kritisch advies openbaar gemaakt over het D66-wetsvoorstel over zogenaamd ‘voltooid leven’.

Al eerder plaatste de commissie-Van Wijngaarden (PERSPECTIEF-onderzoek) belangrijke kanttekeningen bij dit onderwerp. Een doodswens is vaak heel ambivalent en veranderlijk en kan later ook weer verdwijnen, stelden de onderzoekers al in 2020. De Raad van State sluit bij deze overwegingen aan en geeft een kritisch oordeel over het wetsvoorstel.

Ook wijst de afdeling Advisering op de plicht van de overheid om burgers juist te beschermen tegen onvrijwillige, overhaaste of onvoldoende geïnformeerde beslissingen over het levenseinde en tegen misbruik van een regeling zoals hier wordt voorgesteld.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: “Het zou onverantwoord zijn om na dit advies nog door te willen gaan op dit pad. Het kan niet zo zijn dat we - tegen beter weten in - gehoor geven aan een onzekere doodswens van ouderen. Dat is roekeloos. Laat dit opnieuw een aansporing zijn voor overheid en samenleving om oog te hebben voor mensen die worstelen met levensmoeheid, laten we proberen om er voor hen te zijn."