2 april 2024

SGP naar Rome tegen draagmoederschap

EP-lijsttrekker Bert-Jan Ruissen en Kamerlid Diederik van Dijk ondertekenen op 5 april in Rome de Casablancaverklaring tegen draagmoederschap. De beide SGP’ers zijn hiermee de eerste Nederlandse politici die zich aansluiten bij 100 hoogleraren, artsen en juristen van 75 nationaliteiten.

“Draagmoederschap is absoluut niet oké. Kleine baby’tjes worden bij hun moeder weggehaald en vrouwen worden uitgebuit en gereduceerd tot baarmoeders. Dit druist in tegen bijna alle artikelen uit het VN-kinderrechtenverdrag,” aldus Ruissen en Van Dijk. “Natuurlijk zien ook wij de verlangens van wensouders, maar we mogen hun belangen niet boven die van kwetsbare kinderen en vrouwen stellen. Je kunt het als volwassene graag willen, en het met de beste intenties proberen te reguleren, maar het is en blijft een inhumane praktijk!”

De praktijk van draagmoederschap stuit veel mensen tegen de borst. “Maar,” zo signaleren Ruissen en Van Dijk, “uit angst voor de felle lobby uit onder meer de LHBTI-hoek, gedogen we veel stille ellende. Daarom is het heel belangrijk dat er nu een brede internationale coalitie is opgestaan die zich voor een wereldwijd verbod verklaart. De SGP sluit zich in Rome aan bij ál die wetenschappers, feministen en anderen die dit willen stoppen.”

De twee SGP’ers roepen hun collega’s in het Europese en Nederlandse parlement op om zich ook duidelijk tegen draagmoederschap uit te spreken. Ruissen: “In onder meer Oekraïne breidt deze commerciële markt zich in rap tempo uit en ook Thailand zet de deur wagenwijd open. De EU moet daarom met spoed haar rol pakken in deze grensoverschrijdende vorm van mensenhandel.”
Van Dijk: “In Nederland ligt er nota bene een wetsvoorstel om deze inhumane praktijk te reguleren en daarmee te normaliseren. Dat zou verschrikkelijk zijn en tot nog veel meer slachtoffers leiden. Mijn oproep aan de formerende partijen is daarom: stop dit heilloze idee!”