10 juni 2022

SGP: Onteigeningsdrama dreigt

“De nieuwe plannen van het kabinet zijn een hard gelag voor boeren én voor het platteland. Vooral de gemiddelde reductie van ammoniak van 40% en van 70% nabij Natura 2000 gebieden in slechts zeven jaar tijd gaan leiden tot een ongekend drama voor veel boeren en boerenbedrijven. Onteigeningen en huisuitzettingen, en dat allemaal op basis van theoretische kritische depositiewaarden.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in reactie op de plannen van het kabinet, VVD-minister Van der Wal in het bijzonder. “Wie dergelijke hoge percentages van bovenaf oplegt en dat ook nog eens in zeven jaar tijd, dat is een recept voor onzekerheid en ellende op de boerenerven en in het hele landelijke gebied. Bovenop de reductiepercentages voor de natuur komen ook nog eens reducties die nodig zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Het is verder veelzeggend dat alleen reductiepercentages genoemd worden voor de landbouw en dat andere sectoren nog buiten schot blijven. Minister Van der Wal zit op een dood spoor,” aldus Bisschop.

De SGP vindt dat de regering ondanks mooie woorden over een bredere blik, zich blind staart op kritische depositiewaarden die geen recht doen aan de realiteit en kansen voor innovatie negeert. Bisschop: “Als de minister op deze manier iedereen tegen zich in het harnas jaagt, blijft het vakmanschap van boeren onbenut, wordt geld verspild en wordt de natuur er niet beter van. Bovendien zijn de plannen ook in strijd met de Habitatrichtlijn die bepaalt rekening moet worden gehouden met regionale en sociaaleconomische aspecten. Het zou goed zijn als de rechter zich dáár eens over zou buigen.”

De SGP betwist de stelling van de regering dat de rechter dwingt tot deze maatregelen. Bisschop: “Wil je voorkomen dat Nederland op slot gaat, dan zijn twee dingen nodig. We moeten een duidelijker beeld hebben hoe de natuur zich ontwikkelt, zodat er ruimte is voor vergunningverlening in die gebieden waar de natuur de goede kant op gaat ondanks een hoge depositie of waar stikstof niet zozeer het probleem blijkt te zijn. Daarnaast moet de opbrengst van uitstootreductie eerst gereserveerd worden voor het van slot halen van het land en voor PAS-knelgevallen. De rest gaat naar de natuur. Het kabinet doet het net andersom. De rechter vraagt dat niet, maar de coalitie praat zichzelf dat aan en legt het op.”