24 oktober 2022

SGP op de apenrots: liever bananenpuree dan vernietigde bananen

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over landbouw, klimaat en voedsel van 20 oktober 2022.

Onduidelijkheid GLB/mestbeleid
Boeren zitten met de handen in het haar. Ze maken nú teeltkeuzes voor volgend jaar, moeten nú contracten sluiten voor natuurbeheer, maar het is onduidelijkheid troef. Waar, welke bufferstroken? Welke wintergewassen tellen mee? Wat valt onder de 80% bedekking in het najaar? De simulatietool voor de ecoregeling klopt nog niet. Het kan niet zo zijn dat ze volgend jaar de pin op de neus krijgen. Telers dreigen af te haken voor het GLB, de ecoregeling en agrarisch natuurbeheer. Ziet de minister het probleem? Gaat hij - liever vandaag dan morgen - om tafel met de sector om afspraken te maken? Geef snel duidelijkheid door boeren het voordeel van de twijfel te geven. Rechtszekerheid voor ondernemers gaat voor Brusselse en Haagse muggenzifterij.

Landbouwakkoord
Goed dat het kabinet eindelijk serieus werk gaat maken van een landbouwakkoord. De kunst is om de kracht van ondernemers te benutten, zoals in de SER-verkenning ook wordt aangegeven. Tot nu toe is dat vooral gefrustreerd: ‘Dit kan niet. Hier gaan we niet over. Zo hebben we het nu eenmaal afgesproken.’ Is het kabinet ook bereid over haar eigen schaduw heen te springen? Een akkoord ‘om de hele bocht te zien’. Dat is mooi. Maar om bedrijven niet uit de bocht te laten vliegen zal ook aanpassing van de scherpe bochten van het kabinet nodig zijn!

Bananen
De SGP heeft zich eerder verzet tegen het vernietigen van tientallen miljoenen bananen in de Rotterdamse haven, vanwege teveel gele bananen in een partij. De normen en importtarieven belemmeren verwerking tot bananenpuree.
Bananen-krommende verspilling. Leidt de toegezegde actie tot oplossingen? In Antwerpen krijgen de afgekeurde bananen van de Belgische douane een andere goederencode en kunnen daardoor tariefvrij in Nederland tot puree verwerkt worden. Dit moeten wij toch ook kunnen regelen? Ik krijg het mijn kleinkinderen anders niet uitgelegd.

Glastuinbouw
De glastuinbouw wordt hard geraakt door de energiecrisis.  De nieuwe steunregeling voldoet niet, omdat tuinders keihard tegen het lage steunplafond voor landbouwbedrijven aanlopen.Op dit punt is wijziging van de staatssteunregels nodig. Maakt de minister ook werk van uitbreiding van de borgstellingsregeling voor de landbouw, zodat bedrijven hier eerder aanspraak op kunnen maken? Ik vraag hier graag aandacht voor de duurzame glastuinbouwbedrijven. Ze krijgen de rekening gepresenteerd van hoge stroomkosten en van hoge warmtekosten, maar vallen in de steunregeling buiten de boot. Wil de minister met collega Jetten zorgen voor gerichte steun?

Keurmerken
Keurmerken kúnnen bijdragen aan een duurzaam verdienmodel voor boeren. Maar, we moeten wel oppassen voor een verdeel-en-heers tactiek. Als sprake is van versnippering en iedere afnemer met eigen eisen komt, kunnen boeren lastig switchen en gevangen raken in een keurmerk. Dat wil ik graag voorkomen. Er is toezicht nodig op daadwerkelijke vergoeding van meerkosten. En eenduidige rekenregels zijn nodig. Wil de minister hier werk van maken?