26 mei 2021

SGP op de bres voor de Papoea’s

De SGP wil dat het kabinet zich het lot aantrekt van de papoea’s op Nieuw-Guinea. In reactie op de dood van een hoge Indonesische officier heeft Jakarta een elite-eenheid van 400 militairen naar Papoea gestuurd om daar papoea’s die voorstander zijn van meer zelfbestuur -in de woorden van de baas van de veiligheidsdienst in Indonesië- “uit te roeien.” De SGP heeft over deze kwestie, samen met de ChristenUnie, JA21, BBB, PVV, CDA, SP en GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan de regering.

Al vele jaren is er onrust op het westelijk deel van het eiland Nieuw-Guinea, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. De papoea’s strijden al decennia voor meer zelfstandigheid, iets wat Indonesië een doorn in het oog is. “Nederland heeft gezien onze betrokkenheid in het verleden een bijzondere verantwoordelijkheid voor de papoea’s,” zegt SGP kamerlid Van der Staaij. “Daarom wil ik dat de Nederlandse regering vanuit die historische band alles doet om te voorkomen dat gebeurt wat al vaker is gebeurd, namelijk buitensporig veel geweld tegen de lokale bevolking.

De partijen die de vragen hebben ingediend willen dat minister Blok van Buitenlandse Zaken aan de bel trekt bij zijn collega in Indonesië. Al eerder drong de SGP daarop aan. Het gebied waar de papoea’s wonen behoort tot de armste gedeelten van Indonesië, terwijl het rijk is aan grondstoffen. De onderdrukking van de Papoea’s is al jaren gaande. De vraagstellers vrezen een nieuwe golf van repressie als gevolg van de laatste gebeurtenissen.

Lees hier de schriftelijke vragen van Kamerleden Van der Staaij (SGP), Segers (ChristenUnie), Van der Plas (BBB), De Roon (PVV), Van Dijk (SP), Van der Lee (GroenLinks) en Mulder (CDA) over het bericht dat Indonesië dreigt met 'uitroeiing' separatisten op Papoea.

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht “Indonesië dreigt met 'uitroeiing' separatisten op Papoea”?
 2. Wat is de achtergrond van de (tragische) dood van de hoge Indonesische inlichtingenofficier Nugraha in Papoea, enkele weken geleden?
 3. Welke doelen beogen Indonesische veiligheids- en inlichtingendiensten met hun aanwezigheid in West-Papoea?
 4. In hoeverre kunnen de verantwoordelijken voor de dood van de inlichtingenofficier rekenen op een eerlijke rechtsgang?
 5. Deelt u de vrees dat de 400 extra Indonesische militairen van een elitebataljon als vergelding disproportioneel geweld zullen gebruiken tegen de Papoeabevolking?
 6. Kunt u de berichten van de mensenrechtenadvocaat Veronica Koman bevestigen dat uit angst voor geweld zo'n 50.000 burgers hun dorpen ontvlucht zijn?
 7. Zijn er aanwijzingen, of ziet u het risico, dat het ‘uitroeien’ van verantwoordelijken zich ook uitstrekt tot onschuldige Papoea’s die zich (geweldloos) verzetten tegen de Indonesische overheersing in hun provincie?
 8. Beaamt u dat de Papoeabevolking het recht heeft, en dient te behouden, om zich politiek en geweldloos te verzetten tegen fundamentele inbreuken op hun rechten en vrijheden als etnische minderheid in Indonesië?
 9. In hoeverre worden die politieke rechten daadwerkelijk gerespecteerd door de Indonesische overheid – nationaal maar ook provinciaal en lokaal in Papoea? Kunt u in uw antwoord onder meer de analyse betrekken in de open brief van de West Papuan Council of Churches (WPCC) aan de president van Indonesië inzake de situatie in West-Papoea?
 10. Welke politieke en/of diplomatieke actie wilt u ondernemen om bij Indonesië aan te dringen op respect voor de rechten en vrijheden van de Papoeabevolking en het voorkomen van disproportioneel geweld (‘uitroeien’) tegen Papoea’s?
 11. Hoe draagt Nederland bij aan internationale inspanningen ten behoeve van (humanitaire) steun aan ontheemde Papoea’s?
 12. Steunt u de oproep van Human Rights Watch inzake de vrijlating van de bekende activist Victor Yeimo?
 13. Beaamt u dat Nederland, vanuit het koloniale verleden en de historisch sterke banden met Indonesië en Papoea, een bijzondere verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de rechten en vrijheden van de Papoea’s?
 14. Op 22-11-2019 vond een gesprek plaats met de Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken, en marge van de G20 bijeenkomst in Japan. Wilt u opnieuw, ook in lijn met de motie-Van der Staaij en Ploumen (Kamerstuk 35 300 V, nr. 39), in gesprek gaan met de Minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië om de Nederlandse zorgen omtrent de huidige situatie kenbaar maken? Wilt u de recente ontwikkelingen ook agenderen binnen de EU-Indonesië mensenrechten?