3 juni 2019

SGP organiseert gesprek: niet bij zon en wind alleen

De SGP organiseert op maandag 3 juni een rondetafelgesprek over alternatieve energiebronnen. De partij vindt het kortzichtig en onverstandig dat alle aandacht uitgaat naar zon- en windenergie. “Je moet niet op één paard wedden,” zegt SGP-klimaatwoordvoerder Chris Stoffer, “de energietransitie kan nooit succesvol zijn als we alleen inzetten op zon en wind.”

Voor het rondetafelgesprek zijn experts uit de onderzoeks- en bedrijfswereld uitgenodigd. Zij zullen de Kamerleden voorlichten over de mogelijkheden van aquathermie, blue energy en thoriumenergie.

“Ik hoop op nieuwe en verrassende invalshoeken,” zegt SGP-Kamerlid Stoffer, “we hebben andere input nodig om de complexe energietransitie op een haalbare en nuchtere manier aan te pakken. Als de zon niet schijnt en de wind niet waait, en je wilt toch een kopje koffie zetten, zit je met een probleem. We moeten daarom ook inzetten op andere energiebronnen dan zon en wind alleen. Daar is op dit moment echt te weinig aandacht voor.”

Het rondetafelgesprek bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel zullen een aantal wetenschappers (onder wie prof. dr. ir. Han Slootweg, werkzaam bij de TU Eindhoven en Enexis) de gevolgen van de energietransitie voor het energiesysteem toelichten. Hierdoor krijgen de Kamerleden meer inzicht in de gevolgen van bepaalde keuzes voor de energievoorziening. In het tweede deel komen experts van specifieke energiebronnen (onder wie prof. dr. ir. Bas Jonkman van de TU Delft) aan het woord. Zij zullen ingaan op het potentieel van alternatieve energiebronnen, zoals aquathermie, blue energy en thoriumenergie. Ook zullen zij met de Kamerleden bespreken welke rol de overheid kan hebben in het opschalen van deze technieken.

Het rondetafelgesprek is gepland op maandag 3 juni van 13:30 tot 15:45 in de Grenadierszaal (In het Tweede Kamergebouw).