6 juli 2023

SGP pleit voor meer wijkagenten in het buitengebied

Op donderdag 6 juli debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over de politie. Namens de SGP sprak Kamerlid Roelof Bisschop. Zijn inbreng aan het debat is hieronder te lezen.

Capaciteit en wijkagenten
De politie heeft al jaren te maken met grote capaciteitstekorten. Met de vorige week aangenomen Wet Seksuele Misdrijven zal de druk alleen maar oplopen. En de SGP heeft vertrouwen in de inzet van de minister om de Politie op volle sterkte te laten draaien, maar er is meer nodig. In de praktijk blijkt dat de dossiers zich nog steeds blijven opstapelen en dat met name slachtoffers maanden of zelfs jaren moeten wachten tot er gerechtigheid komt in hun zaak. Áls het al tot een uitspraak komt. Het percentage sepots in strafzaken stijgt alleen maar. Dit is niet alleen pijnlijk voor de slachtoffers, ook de kostbare inzet van politieagenten wordt op deze manier ondergesneeuwd, denk aan het recente klimaatprotest, het werkt demotiverend voor agenten en motiveert demonstranten om een volgende keer weer ongestraft de wet te overtreden.

Voorzitter van de Politiebond, Jan Struijs, spreekt over grote frustratie bij politieagenten. Hoe voorkomt de minister dat overtredingen ongestraft blijven en dat politieagenten hun motivatie niet verliezen om hun werk te doen? Dat er grenzen zijn aan de capaciteit van de Politie wordt vooral gemerkt in de buitengebieden. De aanrijtijden zijn lang en met een marginale bezetting krijgt lang niet elke melding adequate opvolging. Hoe komt de minister tegemoet aan de noodkreet van regioburgemeesters voor meer veiligheid in het buitengebied? De minister is ook met het LOVP in gesprek over de invulling van de politietaak. Hoe geeft de minister in deze gesprekken uitvoering aan de aangenomen motie Van der Staaij cs. over de verdere ontwikkeling van de lokale verankering van de wijkagent? Hoe komt zij hierbij tegemoet aan de aanbevelingen uit de NPB-notitie ‘Terug naar de wijkteams!’?

Agressie en geweld tegen hulpverleners
Hulpverleners, waaronder agenten, doen een stap naar voren als het onveilig wordt om de samenleving te beschermen. In het rapport van I&O naar indicatoren van agressie en geweld jegens hulpverleners lezen we zorgwekkende signalen dat dit verschijnsel alleen maar toeneemt. Het is een structureel en maatschappelijk probleem waar we wat de SGP-fractie betreft hard tegen moeten optreden. Deelt de minister de overtuiging van de SGP dat dit ontoelaatbaar is en niet bestraft dient te worden met enkel een taakstraf? Naast agenten worden ook boa’s steeds vaker en agressiever belaagd. Zij kunnen echter niet altijd optreden vanwege het ontbreken van geweldsmiddelen. Met name voor groene boa’s is dit een probleem omdat zij in het buitengebied opereren zonder adequate assistentie. Kan de minister toezeggen dat voor het einde van het jaar ook groene boa’s over de juiste middelen beschikken zodat zij zichzelf en anderen kunnen beschermen ingeval van agressie?