27 juni 2024

SGP pleit voor zuivere koffie

Je zou denken dat het steeds beter gaat met de kwaliteit van ons oppervlakte- en drinkwater. Ja, tegelijkertijd zijn er ook zorgen over PFAS en medicijnresten die aangetroffen worden. Jaarlijks komt ongeveer 200 ton medicijnresten in het riool en daarna in het oppervlaktewater terecht. Dat is slecht voor het waterleven. Tijdens een werkbezoek maakten onder meer de SGP en GroenLinks-PvdA bij NX Filtration kennis met een innovatieve membraantechniek voor de zuivering van afvalwater waarmee een groot deel van de chemische stoffen, maar ook fosfaten en virussen uit het afvalwater gehaald wordt. Opvallend is dat deze membraantechniek vooral in het buitenland verkocht wordt, maar nog nauwelijks in ons eigen land. Dit leidde tot een aantal Kamervragen over de wijze waarop ingezet wordt op zuivering van afvalwater en drinkwater. SGP-Kamerlid Chris Stoffer: "Als we geen PFAS in ons drinkwater en onze koffie willen hebben, is inzet op innovatieve waterzuivering een must."

Lees hier de schriftelijke Kamervragen van de leden Stoffer (SGP) en Gabriëls (GroenLinks-PvdA) aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de inzet van innovatie waterzuiveringstechnieken.

 1. Heeft u kennisgenomen van de beschikbaarheid van nieuwe methoden voor de zuivering van (afval)water?
 2. Erkent u, gelet op de toenemende waterschaarste en problemen met onder meer PFAS en medicijnresten in het oppervlaktewater, de noodzaak om extra inzet te plegen voor zuivering van afvalwater bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en industriële bedrijven, en van oppervlaktewater ten behoeve van de bereiding van drinkwater?
 3. In hoeverre acht u innovatieve zuiveringstechnieken nodig om de normen van de Kaderrichtlijn Water voor chemische stoffen te halen en ook in de toekomst voldoende en veilig drinkwater te garanderen?
 4. Hoe waardeert u het feit dat de in het artikel genoemde innovatieve membraantechniek wel in het buitenland verkocht wordt, maar nog nauwelijks in Nederland?
 5. Worden nu afdoende zuiveringstechnieken ingezet om PFAS en andere schadelijke stoffen uit afval- en drinkwater te halen?
 6. Hoe wordt ervoor gezorgd dat een innovatieve zuiveringstechniek waarbij een groot deel van de chemische stoffen, als PFAS, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten, maar ook virussen en fosfaten, uit het water gehaald wordt, breed ingezet wordt?
 7. Als extra zuiveringsstappen zoals de membraantechniek nodig zijn, zouden deze dan volgens u aan de kant van de drinkwaterbereiding moeten worden ingezet, bij de afvalwaterzuivering of bij industrieën die lozen op oppervlaktewater en riool? Of moeten we overal meer en beter zuiveren?
 8. Hoe worden innovatieve zuiveringstechnieken als best beschikbare techniek voor zuivering van afvalwater bij industriële bedrijven aangewezen?
 9. Bent u bereid te bezien hoe hergebruik van afvalwater door toepassing van innovatieve zuiveringstechnieken gestimuleerd of, zo nodig, afgedwongen kan worden?
 10. Hoe waardeert u de mogelijkheid om met bestaande of nieuwe wetgeving de meerkosten voor extra zuiveringsstappen voor opkomende stoffen te verhalen op de vervuilers?
 11. Als drinkwaterbedrijven en waterschappen extra kosten moeten maken voor extra zuiveringsstappen, hoe worden deze dan omgeslagen op de klant of ingezetene?
 12. Kunt u inzichtelijk maken welke soorten vervuiling in de nabije toekomst voor de meest ingrijpende en duurste extra zuiveringsstappen zorgen? En kunt u inzichtelijk maken welke beleidsopties (zuiveren afvalwater, zuiveren drinkwater, emissiebeperkingen, e.a.) leidden tot de laagste maatschappelijke kosten voor schoon en veilig (drink-)water en het behalen van de KRW-normen?