29 juni 2018

SGP: Rechtsstaat is medicijn en motor van ontwikkeling

“Er moet meer worden geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking. Willen we de beleidsdoelen die gesteld zijn voor 2013 halen, dan redden we dat alleen als er nu meer budget beschikbaar komt. Ik denk daarbij aan genoeg en veilig voedsel en drinkwater voor de allerarmsten, banen en scholing voor kansarme Afrikaanse jongeren of humanitaire steun in tijden van conflict.

Dat zegt SGP-Kamerlid Stoffer. Hij zei dat vandaag tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer met minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Met de huidige ophoging van het budget gaan we het niet redden,” aldus de SGP’er.

De SGP benadrukte in het debat tevens het belang van een goed functionerende rechtsstaat.” Stoffer: “Een rechtsstaat is essentieel. Het is een medicijn tegen conflicten en een motor voor ontwikkeling. Waar geen rechtsstaat is, loopt het onherroepelijk fout.” De SGP wil daarom dat Nederland aansluit bij World Justice Project en ‘Rule of Law Index’. Die kunnen helpen in kaart brengen waar de rechtstaat niet functioneert, en hoe dit verbeterd kan worden.

Een punt waar de SGP eveneens de aandacht op vestigde is een Fonds voor (vak)onderwijs en werkgelegenheid Afrikaanse jongeren. In dat verband noemde de SGP-woordvoerder ook de migratieproblemen waar we nu mee kampen. Als Nederland en andere landen meer investeren in goed onderwijs en werk in Afrika, pak je de problemen pas écht goed aan.