1 april 2022

SGP: regering moet Groningers beschermen tegen de NAM

SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft naar aanleiding van berichtgeving van het NRC schriftelijke Kamervragen gesteld over de schade-afhandeling in Groningen. Hij heeft kritiek op de manier waarop de NAM zich opsteld.

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris Mijnbouw over het bericht ‘NAM zet Rijk onder druk om in Groningen minder huizen te versterken’:

  1. Kent u het bericht ‘NAM zet Rijk onder druk om in Groningen minder huizen te versterken’?
  2. Deelt u de zorgen van de getroffen inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen die zich afvragen of hun woning ooit nog veilig bewoond kan worden?
  3. Heeft de druk van de NAM op het Rijk ervoor gezorgd dat de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied in Groningen vertraging heeft opgelopen? Zo ja, welke invloed heeft dit op de veiligheid van de woningen in het getroffen gebied?
  4. Hoe beoordeelt u het verweer van de NAM dat de overheid met verouderde normen werkt waardoor de NAM het geld niet uit zou hoeven keren?
  5. Biedt de huidige constructie, waarbij de NAM via een joint venture, voor de schades en versterking blijft betalen, maar waarbij de overheid bepaalt welke schade door aardbevingen wordt veroorzaakt en aanwijst welke huizen onveilig zijn en hoe die moeten worden versterkt nog wel voldoende grondslag om de NAM op te laten draaien voor alle versterkingskosten?
  6. Hoe beoordeelt u de verhouding tussen de Staat en de NAM nu dit najaar naar buiten kwam dat beide partijen zich voorbereiden op een juridische strijd?
  7. Deelt u de zorg van de getroffen inwoners dat een juridische strijd de versterkingsoperatie alleen maar langer laat duren? Hoe voorkomt u dat inwoners van het aardbevingsgebied de dupe worden van onduidelijke afspraken tussen de Staat en de NAM?
  8. Kunt u zich voorstellen dat inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen het vertrouwen in de overheid kwijtraken?
  9. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de getroffen inwoners van het aardbevingsgebied zo snel mogelijk weer in een veilige woning kunnen wonen?