16 mei 2019

SGP: ruim baan voor lokale energieprojecten

Ondanks de vele bombarie rondom de klimaatwet en het klimaatakkoord laten de klimaatmaatregelen van het kabinet op zich wachten. Burgers en ondernemers zijn het talmen beu. Hun energieprojecten kunnen niet van de grond komen door de trage besluitvorming in Den Haag. Ook de SGP is het wachten beu. Kamerlid Chris Stoffer wil ruim baan voor energiecoöperaties en voor lokale initiatieven.

Om zijn betoog kracht bij te zetten, overhandigt Stoffer donderdag bij het algemeen overleg over klimaat en energie een manifest met concrete plannen aan minister Wiebes. De SGP’er wijst op het belang van draagvlak: “We moeten burgers en ondernemers meenemen in de maatregelen. In het jaar dat ik nu Kamerlid ben, heb ik me verdiept in de energietransitie. Daarbij ben ik door het hele land gereisd. Wat me opvalt is dat er veel lokale ideeën zijn. Realistische en haalbare ideeën, ware het niet dat ze door regelgeving worden tegengehouden. Daardoor missen we heel mooie kansen!”

Hoewel in het Ontwerp Klimaatakkoord wordt gezegd dat lokale energieopwekking heel belangrijk is, worden er nauwelijks maatregelen genoemd om deze ambitie ook te realiseren. “We doen daarom tien voorstellen om lokale energieopwekking wél een boost te geven,” zegt Stoffer. In het manifest, met als titel ‘De burger aangesloten’, worden de voorstellen toegelicht.

Download hier het manifest

De belangrijkste voorstellen:

- Geef energiecoöperaties ondersteuning vanuit Expertisecentra
- Zorg voor een garantiefonds voor lokale energie initiatieven
- Behoud de salderingsregeling voor zonnepanelen
- Vereenvoudig de postcoderoosregeling
- Vereenvoudig de toegang tot de SDE+-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie)
- Verlaag de BTW op zonnepanelen en miniwindmolens
- Schrap regels die een belemmering vormen voor de verduurzaming van huurwoningen
- Schrap regels die de verdere ontwikkeling van klein- en miniwind belemmert