10 november 2022

SGP staat achter PAS-melders

In Overijssel is het provinciebestuur feitelijk monddood gemaakt door een rechtszaak die is aangespannen door MOB, een organisatie van fanatieke milieuactivisten. Daardoor worden verschillende gezonde boerenbedrijven in hun bestaan bedreigd. De SGP maakt zich daar grote zorgen over.

De bedrijven waar het om gaat zijn de zogenoemde PAS-melders. Dat zijn boeren die eerder van de overheid toestemming kregen voor hun bedrijfsuitbreiding, maar die door het PAS-arrest van de Raad van State in de problemen kwamen. MOB wil het lopende legalisatieprogramma van het Rijk niet afwachten en dwingt via de rechter snelle handhaving af. Het provinciebestuur heeft zich daar bij de rechter tegen verzet en de handhaving opgeschort, maar voelt zich na verschillende verloren rechtszaken nu gedwongen om alsnog op te treden. Het gaat in Overijssel om een handvol bedrijven. Voor veel PAS-melders kon de situatie gelukkig op voorhand rechtgebreid worden.

Voor de bedrijven die nu in de gevarenzone zitten, is dit echter wrang en schrijnend. Hun toekomst staat op het spel. Landelijk heeft de SGP het keer op keer voor de PAS-knelgevallen opgenomen, tot en met gisteravond aan toe in het debat met minister Van der Wal over de natuur. Het is cruciaal dat het Rijk zorgt voor speelruimte en steun voor de provincie om met oplossingen te komen, te compenseren of wat dan ook. De minister heeft dit gisterenavond in het bijzonder ook richting Overijssel toegezegd.

Die SGP-inzet was en is er ook in Overijssel. Zelfs het provinciebestuur maakt er geen geheim van dat als het komt tot handhaven, het daartoe geprest wordt. Alles moet daarom op alles worden gezet om te voorkomen dat deze bedrijven voor de MOB-bijl gaan. Wat wij begrijpen is dat nog niet daadwerkelijk een last onder dwangsom is opgelegd en dat de provincie met ondernemer(s) kijkt naar serieuze oplossingsrichtingen, hoe moeilijk dat ook is. Waar een wil is, is een weg. Hiervoor is alle steun vanuit het Rijk nodig.