12 juni 2024

SGP stelt Kamervragen over eenverdieners

Chris Stoffer, SGP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, stelt schriftelijke Kamervragen aan staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) over het bericht ‘Belastingstelsel kost eenverdienersgezin straks ook deel AOW’.

  1. Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Belastingstelsel kost eenverdienersgezin straks ook deel AOW’?
  2. Wat is uw reactie op de stelling in het artikel dat AOW’ers zo’n 1000 euro netto-inkomen per jaar mislopen?
  3. Was dit effect voorzien bij het besluit om de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting af te bouwen, en zo ja, hoe is dit meegewogen in dit besluit en welke alternatieven zijn overwogen?
  4. In het rapport ‘Evaluatie Heffingskortingen en Tariefstructuur’ van 10 april 2024 wordt aangegeven dat voor ‘enkele andere jongere groepen’ het afschaffen van de overdraagbaarheid tot een fors inkomensverlies kan leiden. Om welke groepen gaat dat?
  5. In welke mate is er bij de in vraag 4 genoemde vraag sprake van een inkomensverlies?
  6. Ontstaat door het inkomensverlies van AOW’ers en de andere groepen geen onrechtvaardig onderscheid tussen verder identieke gevallen?
  7. Welke maatregelen kunnen genomen worden om dit onderscheid weg te nemen?
  8. Bent u bereid dit besluit te herzien, zodat dit onderscheid afneemt of weg wordt genomen?