24 maart 2020

SGP stelt vragen over grenscontroles

Lees hieronder de feitelijke vragen die de SGP heeft gesteld aan de Nederlandse regering over grenscontroles (GROS) in verband met het coronavirus.

  1. Als afspraken op Europees niveau de noodzaak verminderen om nationale maatregelen te nemen ten aanzien van de grenzen, wat is dan de reden dat veel andere EU-lidstaten wel overgaan tot grenscontroles? Acht het kabinet de maatregelen die door EU-lidstaten zijn genomen ten aanzien van grenscontroles proportioneel en ingeroepen op de juiste gronden? (kijk hier voor meer informatie, pagina 7)
  2. Wanneer acht het kabinet het wel nodig om grenscontroles in te voeren voor de grens met België of Duitsland?
  3. Klopt het dat de maatregelen die in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen afgekondigd gelden tot en met 18 april, terwijl de maatregelen in Nederland (voorlopig) al op 6 april aflopen? Welke maatregelen worden er getroffen om te voorkomen dat na 6 april Duitsers massaal de grens overgaan naar Nederland voor niet-essentiële activiteiten?
  4. Overweegt het kabinet om (door middel van de tijdelijke crisisstructuur) afspraken te maken met Duitsland om de periode waarvoor de maatregelen gelden in Nederland en Nedersaksen / Noordrijn-Westfalen zoveel mogelijk gelijk te trekken?
  5. Klopt het dat op dit moment Nederlanders uit risicogebieden via Brussels Airport (Zaventem) terugreizen naar Nederland, zonder dat er zicht op is wie dat zijn en om hoeveel mensen het gaat? Geldt dit ook voor andere luchthavens in het buitenland?
  6. Informeert het kabinet grenswerkers in vitale sectoren zoals ziekenhuizen, huisartsenposten, maar bijvoorbeeld ook de voedselketen actief over de mogelijkheid om een vignet aan te vragen bij het Belgische Nationaal Crisiscentrum om zo snel mogelijk de grens te kunnen passeren? Zo ja, op welke wijze? (kijk hier voor meer informatie)
  7. Zijn er sectoren die voor Nederland van economische belang zijn, die door de maatregelen van de Belgische regering zijn getroffen doordat zij niet voorkomen op de lijst van vitale sectoren? Zo ja, welke maatregelen worden er getroffen om deze sectoren te ondersteunen?
  8. Op welke wijze worden Nederlandse grenswachtautoriteiten voorbereid om eventuele gevallen waar sprake kan zijn van passagiers met ziekteverschijnselen te identificeren? Zijn er ook concrete afspraken over de maatregelen die door grensbewakers genomen worden wanneer blijkt dat iemand duidelijk ziek is?
  9. Hoe controleert het kabinet of mensen zich houden aan de dringende oproep van het kabinet om niet-essentiële reizen naar het buitenland te vermijden, zoals tanken, winkelen en op vakantie gaan?
  10. Waarom heeft Duitsland wel grenscontroles ingevoerd voor de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk en Luxemburg, maar niet met Nederland? Verwacht het kabinet dat de Duitse regering op korte termijn ook grenscontroles zal invoeren aan de Duits-Nederlandse grens en zo ja, welke voorbereidende maatregelen worden hiervoor getroffen?