1 december 2022

SGP stelt vragen over ontsnapping van Tbs'er

De SGP stelt schriftelijke vragen aan minister Weerwind voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Tbs'er ontsnapt tijdens begeleid verlof, verdacht van neersteken vrouw’ d.d. 30 november 2022.

  1. Bent u bekend met de inhoud van het bericht ‘Tbs'er ontsnapt tijdens begeleid verlof, verdacht van neersteken vrouw’ (NOS)?
  2. Wat is uw reactie op dit bericht?
  3. Zijn er signalen opgevangen dat de Tbs’er een ontsnappingspoging zou doen tijdens zijn verlof? Hoe is daarmee omgegaan?
  4. Is het gebruikelijk dat er enkel een begeleider meegaat op verlof, zonder aanvullende maatregelen zoals een elektronische enkelband? Zo ja, bent u bereid aanvullende maatregelen te onderzoeken teneinde een gevluchte Tbs’er sneller op te kunnen sporen?
  5. In juni dit jaar wisten er ook al 2 Tbs’ers te ontsnappen uit deze kliniek. Welke maatregelen zijn en worden genomen om herhaling te voorkomen?
  6. Worden nabestaanden en andere betrokkenen altijd op de hoogte gesteld van het verlof van een Tbs’er?
  7. Welke mogelijkheden ziet u om de voorwaarden waaraan een Tbs’er moet voldoen om op verlof te mogen aan te scherpen?