28 februari 2024

SGP: Tweede Kamer moet wetsvoorstel cannabis intrekken

“De initiatiefwet over het gedogen van de teelt en verkoop van cannabis, moet door de Tweede Kamer worden ingetrokken,” dat stelt SGP-Kamerlid Diederik van Dijk.

In 2017 passeerde het initiatiefwetsvoorstel de Tweede Kamer met 77 stemmen voor en 72 tegen. Omdat de wet nog steeds niet is aangenomen door de Eerste Kamer, kan de indiener nog altijd besluiten om haar voorstel in te trekken. Formeel gezien geldt de Tweede Kamer nu als indiener van de wet, zij kan dus eenvoudig tot intrekking overgaan.

SGP-Kamerlid Van Dijk roept de Tweede Kamer in een motie op om gebruik te maken van die grondwettelijke mogelijkheid (artikel 86) en de betreffende initiatiefwet (oorspronkelijk van D66) dus in te trekken. Hij diende de motie woensdagavond in tijdens een debat over de uitbreiding van het experiment gesloten coffeeshopketen.

Naast grote inhoudelijke bezwaren tegen het voorstel en nieuwe cijfers over verslaving, wijst de SGP ook op het feit dat de initiatiefwet vooruitloopt op het experiment. “Zelfs het kabinet geeft aan dat de initiatiefwet en het experiment juridisch en praktisch onverenigbaar zijn. Het voorstel moet daarom van tafel,” zegt Van Dijk.

VVD, D66, CDA en CU wilden volgens het coalitieakkoord experimenteren met coffeeshops én tegelijk verslaving onder jongeren tegengaan. Van Dijk: “Nu we constateren dat dat laatste overduidelijk niet is gelukt, mogen we niet voortgaan op het glibberige pad van legalisering en experimentatie. De gezondheid van jonge levens is daarvoor veel te belangrijk!”

 

Lees hieronder de betreffende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het uitvoeren van het experiment gesloten coffeeshopketen, volgens de regering juridisch en praktisch onverenigbaar is met de invoering van het initiatiefvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34.165);

overwegende, dat het aan de Tweede Kamer is om na afronding van het experiment te besluiten over eventuele wetgeving;

constaterende, dat de Tweede Kamer, conform artikel 86 Grondwet, formeel indiener is van het wetsvoorstel, en het ook mag intrekken;

besluit, dat het voorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34.165) dient te worden ingetrokken;

verzoekt de voorzitter de Eerste Kamer te berichten dat het voorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34.165) is ingetrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diederik van Dijk