13 februari 2023

SGP wil cijfers over dwangsomregeling asielzoekers

Staatssecretaris Van der Burg voor asielzaken moet de dwangsomregeling voor asielzoekers zo snel mogelijk aanpassen. Dat zegt SGP-Kamerlid Bisschop. “Door de verder aanzwellende asielinstroom verdwijnen er nu enorme bedragen uit de schatkist, en ik ben bang dat dit nog maar het begin is.” Bisschop heeft over deze kwestie Kamervragen aangemeld voor het mondelinge vragenuur morgen.

Asielzoekers kunnen de staat verplichten een dwangsom uit te keren als de IND niet tijdig beslist over hun aanvraag. Uit de deze maand verschenen jaarcijfers van de IND is af te leiden dat het aantal ‘ingebrekestellingen’ vorig jaar meer dan verviervoudigd is. Hoeveel dwangsommen er uiteindelijk zijn uitgekeerd, wordt echter niet vermeld.

Roelof Bisschop wil daar nu opheldering over. “Het regent claims bij de IND. Door de aanhoudende en hoge asielinstroom, blijven zaken daar steeds langer op de plank liggen, en die stapel wordt alleen maar hoger. Dat betekent: de asielinstroom moet drastisch omlaag en de dwangsomregeling moet worden aangepast.”

Al in 2019 wees de SGP er al op dat dwangsommen niet helpen als er sprake is van on- en overmacht door crises elders in de wereld. Hoe terecht die waarschuwing was, blijkt nu. “Het is veelzeggend dat geen enkele andere EU-lidstaat zo’n bizarre dwangsomregeling heeft,” verklaart Bisschop. “Het kan toch niet zo zijn dat asielzoekers enorme bedragen kunnen claimen omdat de IND het werk niet aankan. Er is genoeg politieke en maatschappelijke druk om de wachtlijsten weg te werken. Daar is die boeteregeling echt niet voor nodig,” aldus Roelof Bisschop.