7 december 2018

SGP wil een realistische klimaatwet

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de klimaatwet. De SGP pleit voor een realistische wet en komt daarom met voorstellen voor aanpassing. SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil dat er meer rekening wordt gehouden met 'Jan met de pet'.

De SGP is voorstander van een stip op de horizon en stevig beleid. Stoffer: “We moeten met elkaar de handen uit de mouwen steken voor verduurzaming van de energievoorziening. Uit voorzorg in verband met de klimaatproblematiek. En om de dure import van fossiele brandstoffen uit louche landen af te bouwen.”

De partij steunt de voorstellen voor invoering van een klimaatplan en de controle op de uitvoering ervan. Stoffer: “Het afgelopen jaar heb ik te vaak gezien dat de bal doorgeschoven wordt naar de klimaattafels, zo van ‘bedrijven en milieuorganisaties, zeggen jullie het maar’. Terwijl Jan met de pet niet aan tafel zit. Zo moet het niet. Ingrijpende maatregelen verdienen democratische controle. De handvatten die de wet geeft kunnen daarbij helpen.” De klimaatwoordvoerder van de SGP dient enkele amendementen in om ervoor te zorgen dat in het klimaatplan de inzet op innovatie en de gevolgen van het beleid voor de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening meegenomen worden.

De SGP is heel kritisch over de manier waarop doelstellingen in wetgeving vastgelegd worden. Stoffer: “Over de verbouwing van het Binnenhof, één vierkante kilometer, doen we tien jaar. En dan zou je in nog geen vijftien jaar een verbouwing van half Nederland, en in dertig jaar een verbouwing van heel Nederland kunnen realiseren? Dat wordt spannend. De energietransitie is een ingrijpende en complexe operatie. En we hebben nu al een tekort aan technisch personeel. Als je dan harde doelstellingen in de wet opneemt, moet je wel weten waar je aan begint. De Urgenda-zaak leert dat de rechter dergelijke harde doelstellingen heel serieus neemt. Ik wil echter niet dat de regering om de vijf jaar voor de rechter gedaagd wordt en dat de rechter gaat bepalen of er nog een schepje bovenop moet. Dat moet een politieke afweging blijven, met oog voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Ik dien een amendement in om dit realisme in de klimaatwet te krijgen.”

De SGP mist in de klimaatwet de luchtvaart. Door de koppeling van de definities in de klimaatwet aan Europese rekenregels wordt de CO2-emissie door vliegbewegingen vanuit Nederland niet meegenomen. Dat is een gemiste kans. Stoffer: “Maar, het kan niet zo zijn dat we van Jan modaal zware offers vragen, terwijl goedkope, maar milieubelastende vliegreizen gewoon door kunnen gaan.”