15 december 2022

SGP wil onderzoek naar misstanden in porno-industrie

Uit recent onderzoek van de Franse Senaat blijkt dat in 90 procent van de bekeken pornofilms in Frankrijk geweld wordt gebruikt. Aanleiding voor SGP-Kamerlid Roelof Bisschop om te pleiten voor een soortgelijk onderzoek in Nederland.

De SGP, zelf voorstander van een totaalverbod voor de porno-industrie, roept voor- en tegenstanders op om de handen ineen te slaan om in ieder geval de misstanden in deze gewelddadige industrie tegen te gaan. Bisschop: “Dit gaat vaak om heel kwetsbare mensen, om hun waardigheid en lichamelijke integriteit. We kunnen niet langer wegkijken. De Fransen zijn inmiddels een grootschalig offensief gestart, we hebben helaas geen enkele aanleiding om te denken dat het in Nederland beter is.”

Het SGP-Kamerlid vraagt minister Yeşilgöz-Zegerius daarom om in Nederland een soortgelijk onderzoek in te stellen. Daarnaast wil hij ook de strafrechtelijke middelen tegen misstanden doorlichten: zijn deze toereikend en worden ze voldoende benut? Bisschop brengt dit onderwerp donderdag 15 december ter sprake tijdens het commissiedebat Seksueel geweld en kindermisbruik.

Op donderdagmiddag 15 december 2022 debatteerde de Tweede Kamer in commissieverband over seksueel geweld en kindermisbruik. Lees hieronder de bijdrage van Roelof Bisschop aan dit debat.

Misstanden porno-industrie
Geweld, verkrachting en seks met minderjarigen. Misstanden tegen de lichamelijke integriteit die niet onbestraft mogen blijven. Slachtoffers zijn voor hun leven getekend, getraumatiseerd. Wat de SGP-fractie betreft moeten daders hiervoor snel en streng gestraft worden. De SGP-fractie juicht dan ook het wetsvoorstel seksuele misdrijven van de minister toe, zodat slachtoffers eerder en beter gehoord worden. Tegelijkertijd lijken we weg te kijken als deze misstanden plaatsvinden binnen een industrie, waar naar schatting één derde van de bevolking naar kijkt. Ik heb het hier over de porno-industrie.

In Frankrijk is een grootschalig en breed gedragen offensief gestart tegen misstanden in de porno-industrie. Uit het snoeiharde senaatsrapport blijkt dat in 90 procent van de bekeken films geweld werd gebruikt. In Nederland kúnnen we niet meer wegkijken. Waarom wordt deze gewelddadige industrie nog steeds oogluikend toegestaan? De SGP-fractie vraagt de minister te reflecteren op het Franse onderzoek en vraagt de minister of zij aanleiding ziet om in Nederland een dergelijk onderzoek in te stellen. Het onderzoek laat ook zien dat de strafrechtelijke middelen die nu ter beschikking staan blijkbaar niet toereikend zijn, of onvoldoende worden benut.

Hoe kijkt de minister tegen dit instrumentarium aan? En wat is er nodig om een effectief en adequaat offensief te starten tegen deze mensonterende industrie? Het zal u niet verbazen dat de SGP-fractie pleit voor een verbod op deze industrie die zoveel mensen beschadigt. Niet alleen fysiek, maar ook hun lichamelijke integriteit en waardigheid.

Beelden
Mag ik het voorbeeld noemen van een jonge vrouw die onder druk toestemming gaf voor het maken van een pornofilm. Ze raakte in het wereldje verzeild en kon op een bepaald moment niet meer terug, ze werd bedreigd en geïntimideerd. Nu heeft ze spijt, ze heeft haar leven weer op de rit en zoekt een baan. Wie haar naam googelt vindt haar terug op pornowebsites. Deze vrouw wil de beelden van het internet af, maar de producent weigert, ze heeft immers toestemming verleend, een privaatrechtelijke overeenkomst. De lichamelijke integriteit komt hiermee in gevaar. Hoe gaat de minister deze vrouwen helpen om de beelden van het internet af te krijgen en manipulatieve producenten aanpakken?

Getraumatiseerde kinderen
Niet alleen deelnemers aan de industrie, maar ook kinderen die in aanraking komen met de beelden kunnen getraumatiseerd raken, zo wijst ook het Franse rapport uit. Het is van groot belang om kinderen hier zo goed mogelijk tegen te beschermen. De SGP-fractie pleit voor een wet, naar Frans voorbeeld, om alle nieuwe apparaten die kunnen worden aangesloten op het internet te voorzien van een app waarbij gebruikstijd en inhoud kunnen worden aangepast door ouders. Wat is de reflectie van de minister hierop?