12 mei 2023

SGP: zet gezin in Grondwet

Tijdens de eerste Week van het gezin (8 tot 15 mei 2023) presenteerde SGP-Kamerlid Chris Stoffer het voorstel om het gezin een plek te geven in de Grondwet. Het voorstel kunt u hieronder lezen en in de internetconsultatie is inmiddels gestart. Stoffer: “De overheid denkt heel sterk vanuit het individu en nauwelijks vanuit de gemeenschap. Daardoor zit het gezin in de knel. Door het gezin de Grondwet te zetten, wil de SGP zorgen voor meer evenwicht en meer bescherming van het gezin.”

Het opgroeien in een stabiel gezin betekent veel voor de kans op een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling. Veel individuele en maatschappelijke problemen te herleiden tot het gebrekkig functioneren van gezinnen. Gezonde gezinnen zijn daarom van groot belang voor ons allemaal. Gezinnen zijn hechte gemeenschappen waar bij uitstek liefde en geborgenheid gestalte krijgen en waarden worden overgedragen. Daarom maakt de SGP zich in het bijzonder sterk voor het gezin.

Het voorstel van Stoffer betekent dat de overheid zich moet gaan verantwoorden wat de effecten van beleid en wetgeving zijn voor de positie van gezinnen. Dat moet in ieder geval jaarlijks gebeuren door een staat van het gezin. Daarin komen bijvoorbeeld thema’s aan bod als mantelzorg, belastingdruk en de beschikbaarheid van pleeggezinnen. Ook wordt de rechtsbescherming van het gezin in de Grondwetwet opgenomen en het recht van kinderen om te weten wie hun biologische ouders zijn.

De openbare internetconsultatie over het wetsvoorstel is inmiddels gestart. Lees het voorstel van de SGP door op deze knop te klikken. Op de website van de Rijksoverheid kunt u een reactie achterlaten.