4 juli 2018

Snel afnemen DNA misdadigers is van levensbelang

Lees hier de bijdrage van SGP-voorman Kees van der Staaij aan het debat over de ontbrekende DNA-profielen in de nationale databank.

"3,5 jaar geleden werd Bart van U. aangehouden op verdenking van de moord op mevrouw Borst in 2014 en een jaar later op zijn oudste zus Lois. Dat zijn gruwelijke misdrijven, die tot op de dag van vandaag hun sporen trekken in het leven van de nabestaanden en de hele maatschappij geschokt hebben.

De commissie-Hoekstra deed onderzoek en trok pijnlijke conclusies. Er was bij Bart van U. na een eerdere veroordeling voor wapenbezit geen DNA afgenomen door met behulp van enkele wattenstaafjes wat wangslijm af te nemen. Dat had wel gemoeten. Als dat wel was gebeurd, dan had al snel na de moord op mevrouw Borst het spoor naar Bart van U. geleid. Dan had deze zaak veel eerder opgelost kunnen. Bovendien had voorkomen kunnen worden dat een nieuw slachtoffer zou vallen.

Ook nu geldt: het snel afnemen van DNA is van levensbelang. De SGP vindt het onverteerbaar dat na drie jaar nog steeds rond de 21.000 DNA-profielen van veroordeelde criminelen ontbreken. Overigens: graag zouden we zulke cijfers van de minister zelf horen en niet door speurwerk van media. Bovendien zou het fijn zijn als de belangrijkste cijfers helder gepresenteerd worden, nu komt het over als gegoochel.

Ik erken onmiddellijk dat onder andere politie en Openbaar Ministerie hard gewerkt hebben aan verbetering. Waardering daarvoor! Tegelijk is de conclusie van de Inspectie Justitie en Veiligheid buitengewoon helder en zorgwekkend: Een groeiend aantal veroordeelden die DNA moeten afstaan is van de radar verdwenen. We missen in de databanken steeds meer DNA-profielen van veroordeelde criminelen. Dat is buitengewoon slecht nieuws voor de veiligheid. Dit vraagt niet om eindeloze overpeinzingen, maar snelle en stevige actie.

Het is een goede zaak dat de werkwijze in het proces van DNA-afname verder verbeterd wordt. De minister neemt de aanbevelingen over. Overigens niet de aanbeveling om de regierol duidelijk bij het OM te beleggen. Waarom gebeurt dit niet?

Willen we voorkomen dat het de verkeerde kant opgaat, dan moet er echt meer gebeuren. De wet moet worden aangepast. Al in 2015 vond de SGP dat voortaan eerder DNA afgenomen moet worden, meteen al na de aanhouding bij de inverzekeringsstelling. Samen met het CDA wilden we die duidelijke aanbeveling van de commissie Hoekstra overnemen..

Vanuit oogpunt van bescherming van privacy was daar toen geen steun voor. Inmiddels zijn we jaren verder en is nog meer duidelijk dat we niet kunnen blijven afwachten. Nieuwe stappen zijn echt nodig. De minister wil een voorzichtige stap zetten en wetgeving voorbereiden voor in ieder geval de verdachten zonder vaste woon- en verblijfplaats. De SGP vraagt zich ook af of deze keus niet gevoelig is voor misbruik doordat verdachten een nep-adres opgeven en daarom vroegtijdige afname kunnen ontlopen.

Ik pleit er daarom vandaag opnieuw voor om verdergaande wetgeving voor te bereiden, gericht op de gehele doelgroep inverzekeringgestelden die opgepakt zijn voor een DNA-waardig misdrijf. Minister, ga hiermee alstublieft voortvarend aan de slag. Een beperkte inbreuk op de privacy, kan heel veel leed voorkomen en de veiligheid van ons land vergroten.