13 maart 2024

Spoedvragen over komst lid terroristische organisatie

Lees hier de schriftelijke spoedvragen van SGP-Kamerlid Diederik van Dijk aan minister Yeşilgöz en staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘’Samidoun-kopstuk naar Amsterdam: club riep op ’Europa te verslaan met kalasjnikovs, raketten en kogels’’. 

 1. Bent u bekend met het bericht ‘’Samidoun-kopstuk naar Amsterdam: club riep op ’Europa te verslaan met kalasjnikovs, raketten en kogels’’?
 2. Deelt u de zorg dat hier sprake kan gaan zijn van extremistische uitingen die ondermijnend zijn aan de democratische rechtsorde en daarom een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde en/of nationale veiligheid?
 3. Is het juist dat het betreffende lid van de verboden terroristische organisatie Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) visumvrij door Europa reist? Klopt het dat er nog geen inreisverbod is opgelegd? Waarom niet?
 4. Hoe verhoudt het verschaffen van toegang voor deze man zich tot de brief van oktober jongstleden die zag op het versterken van de aanpak van extremistische sprekers en de positie van de NCTV hierin, en tot de aangenomen motie Diederik van Dijk en de mogelijkheid om haat- en angstzaaiers te weren?
 5. Heeft u mogelijkheden om de het PFLP-lid een inreisverbod op te leggen? Zo ja, gaat u dat doen?
 6. Indien dit niet mogelijk is, ziet u andere mogelijkheden – zoals bijvoorbeeld een gebiedsverbod – om te voorkomen dat het betreffende Samidoun-kopstuk vrijdag kan opereren en treedt u hiertoe ook in overleg met de burgemeester van Amsterdam? Hoe wordt daarnaast voorkomen dat dit Samidoun-kopstuk ook op andere plekken in Nederland opereert?
 7. Bent u bereid een klemmend beroep te doen op het Dokhuis in Amsterdam om dit evenement niet door te laten gaan?
 8. Welke regelgeving is van toepassing voor de stichting die dit organiseert?
 9. Bent u bereid om de in Duitsland verboden beweging Samidoun, welke een mantelorganisatie is van de op de EU-terreurlijst geplaatste PLFP, te verbieden?
 10. Welke maatregelen onderneemt u om het inreizen van leden van terroristische organisaties in de toekomst te beletten? Kunt u hierbij onderscheid maken tussen visumplichtig en visumvrij reizen?
 11. Kunt u deze vragen uiterlijk donderdag 14 maart beantwoorden?