6 juli 2021

Stemming over categorisering covid-19 in 'groep A'

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wet die covid-19 categoriseert in ‘groep A’ van de Wet publieke gezondheid. Door een besluit van de regering was covid-19 aan het begin van de crisis al in ‘groep A’ geplaatst. Dit besluit is nu door het parlement formeel bekrachtigd. Dit is een normale procedure als er sprake is van een pandemie.

 

Nadere toelichting:

Het aannemen van deze bekrachtigingswet betekent niet dat de regering nu tot in lengte van jaren vergaande maatregelen moet blijven nemen. De juridische basis van de nu geldende maatregelen is namelijk een andere wet: de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (‘tijdelijke coronawet’). In die tijdelijke coronawet is bijvoorbeeld de 1.5-meterregel opgenomen. Het voortduren van de coronawet staat los van het aanmerken van covid-19 als ‘A-ziekte’. De SGP heeft er altijd op gehamerd dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden proportioneel en noodzakelijk moeten zijn. De SGP zal er daarom scherp op blijven toezien dat de tijdelijke coronawet niet langer van kracht is dan strikt noodzakelijk is. In het najaar zal de Kamer daar weer het debat over voeren.

Het aannemen van deze bekrachtigingswet betekent wél dat de regering verplicht is onverwijld melding te doen van een coronabesmetting. Ook biedt het de regering de gelegenheid om landelijke regie te blijven houden op de bestrijding van het virus. Corona is een besmettelijke ziekte die (vooral) voor ouderen levensbedreigend kan zijn. Als in korte tijd veel mensen ziek worden, kan de druk op de gezondheidszorg hoog oplopen. Internationaal is de pandemie nog volop gaande. Het is mogelijk dat er virusvarianten zullen ontstaan die besmettelijker of dodelijker zullen zijn, of waartegen vaccins minder goed werken. Dit rechtvaardigt het opnemen van covid-19 als ‘A-ziekte’ in de Wet publieke gezondheid.

Het aannemen van deze bekrachtigingswet betekent niet dat covid-19 voor altijd in de ‘A-groep’ blijft. Als de omstandigheden wijzigen, kan door middel van een wetswijziging covid-19 in een andere ziektegroep worden ingedeeld of uit de Wet publieke gezondheid worden gehaald.