9 november 2021

Stemmingen over verlenging van de tijdelijke coronawet

Vandaag werd er gestemd over de verlenging van de tijdelijke coronawet. Lees of bekijk hier de stemverklaring van SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. 

De SGP heeft de invoering van de tijdelijke coronawet weloverwogen gesteund. De wet bood betere waarborgen voor de inperking van grondrechten dan de noodverordeningen die in de eerste fase van de crisis golden. In de huidige fase past echter terughoudendheid om dergelijke vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen te treffen, en moet juist méér de verantwoordelijkheid van de samenleving aangesproken worden.


Vandaag stemt de Kamer voor het eerst over verlenging van de coronawet inclusief de bepalingen die daarin later zijn opgenomen over de coronapas. De SGP vond en vindt die te vergaand. Verdere uitbreiding van de coronapas ligt al op tafel en impliceert een verdere verlenging van de coronawet. De aanvankelijk beoogde tijdelijkheid van deze wet raakt daarmee steeds verder uit zicht. Dit maakt dat de SGP daarom niet zal instemmen met de Goedkeuringswet.