20 december 2018

Stemverklaring Klimaatwet

De SGP stemt niet in met deze Klimaatwet. Lees in de onderstaande stemverklaring van Kamerlid Chris Stoffer waarom.

"De SGP staat positief tegenover het doel van deze wet. We moeten af van fossiele brandstoffen. Uit zorg voor de schepping. En het bespaart miljarden euro’s fossiele import vanuit louche landen. De SGP kan zich vinden in het vijfjaarlijkse klimaatplan.

Maar de SGP vindt het problematisch om politieke streefdoelen vast te leggen in een wet. Ofwel politieke doelen worden te hard, ofwel wetsbepalingen worden te zacht. De SGP vreest juridisch getouwtrek over de rug van burgers en ondernemers. Bovendien: is een wettelijke norm voor klimaat belangrijker dan bijvoorbeeld de niet wettelijke 2% NAVO-norm voor Defensie?

Daar komt dit bij: 49 procent CO2 reductie in 2030 en 95 procent in 2050 klinkt mooi. Maar, hoe haalbaar en betaalbaar is dat? De Raad van State wees er al fijntjes op dat déze inschatting nog niet is gemaakt.

De SGP heeft een amendement ingediend voor meer politieke afwegingsruimte en een betere verankering van haalbaarheid en betaalbaarheid. Dat is verworpen. Ambitie is goed, maar deze route is staatsrechtelijk twijfelachtig en inhoudelijk onvoldragen. Alles afwegend stemmen we daarom tegen deze Klimaatwet."