20 oktober 2022

Stoffer komt op voor het MKB tijdens debat over bedrijfsleven

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan het commissiedebat over het bedrijfslevenbeleid. Hij gaat onder andere in op de grote zorgen bij MKB'ers over de stijgende energierekening.

Ondernemers zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ik denk aan een slagerscoöperatie van 225 slagers die het zwaar hebben vanwege de extreme energiekosten. Niemand komt in aanmerking voor steun. Een bakker van wie de energierekening werd opgeplust met 91.000 euro. Voor hem geen steun. Een industriële bakker heeft 300.000 euro extra kosten per maand, maar krijgt maximaal 160.000 euro tegemoetkoming per jaar. Een druppel op een gloeiende bakkersplaat.

Tegemoetkoming energiekosten
De minister kwam vorige week met de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten. De SGP vindt die regeling te laat en te mager. Te laat, want veel mkb’ers staan nú op omvallen. Zij moeten wachten tot het tweede kwartaal volgend jaar voor zij een aanvraag in kunnen dienen. Tweede kwartaal volgend jaar! Veel ondernemers kunnen niet eens verder kijken dan vandaag. Wat heeft het kabinet die ondernemers te bieden die nú hulp nodig hebben? Wil zij kijken naar het verstrekken van een voorschot aan toekomstbestendige mkb-bedrijven?

Het is ook te mager, want de voorwaarden voor steun zijn erg strikt. Uit de beslisnota maak ik op dat de spreekwoordelijke bakker op de hoek geholpen moet zijn met dit pakket, maar het tegendeel is waar. Bijvoorbeeld omdat het percentage van 12,5% niet wordt gehaald. Of omdat de maximumvergoeding veel te laag is.

  • Ik vraag de minister met klem met het energie-intensieve mkb om tafel te gaan om te kijken naar hun bezwaren. Graag een toezegging.

De Europese steunkaders bieden veel meer ruimte voor bedrijfssteun.
Nederlandse bedrijven komen straks 3-0 achter te staan ten opzichte van hun concurrenten in het buitenland.

  • Waarom benut de minister niet in grotere mate de ruimte die EU-kaders bieden?
  • Wil zij ook onderzoeken wat andere EU-landen doen om bedrijven tegemoet te komen voordat de regeling definitief wordt gemaakt, en de Kamer daarover informeren?
  • Tuinders lopen aan tegen het lage steunplafond voor de landbouw. Kan de minister zich ervoor inzetten dat ze als energie-intensief mkb in een andere categorie terechtkomen, zodat het gewone steunplafond voor hen van toepassing wordt?
  • Ziekenhuizen en aanverwante bedrijven, als wasserijen, krijgen nul op het rekest van zorgverzekeraars voor vergoeding van hoge stroomkosten. Gaat het kabinet ervoor zorgen dat zorgverzekeraars snel over de brug komen, voordat al die wasserijen failliet gaan? 

Ik maak hier een stevig punt van omdat ik me ongelooflijk zorgen maak over de winkelstraat en het bedrijventerrein van de toekomst.

Ondernemersklimaat
Voor die toekomst moeten we ook werken aan een ondernemersvriendelijker klimaat. Er worden veel maatregelen over bedrijven uitgestort die hun werk niet makkelijker maken. Denk aan de voorgenomen verhoging van het wettelijk minimumloon. Het bedrijfsleven wordt daardoor op extra kosten gejaagd. Beter zou zijn de lasten op arbeid te verlagen, zodat het nettominimumloon stijgt en bedrijven niet de dupe worden.

Om de invoering van het wettelijk minimumuurloon, de verhoging van de winstbelasting, de hogere heffing voor directeuren-grootaandeelhouders en de afbouw van de zelfstandigenaftrek maar ongenoemd te laten. Stuk voor stuk maatregelen die slecht uitpakken voor deze groep. Ik zou de minister willen vragen wat zij het bedrijfsleven concreet te bieden heeft.

In dat licht bevatte de kabinetsbrief over het ondernemingsklimaat in Nederland een welkome boodschap. Toch zien we nog weinig van deze mooie woorden terug in de praktijk. De minister heeft nog wat zendingswerk te verrichten binnen het kabinet, is mijn indruk. Zij wil ook dat de toon van het debat over ondernemen en de voorspelbaarheid van beleid verbetert. Helemaal mee eens. Hoe gaan we daarvoor zorgen, wil ik haar vragen. En wat doet u eraan om binnen het kabinet voor een kentering te zorgen zodat bedrijven en mkb een goed ondernemersklimaat krijgen?